Rafalska apeluje do przedsiębiorców o respektowanie przepisów ograniczających handel w niedziele

Mój plan emerytalny

O respektowanie przepisów ograniczających handel w niedziele i święta zaapelowała do przedsiębiorców minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. - Uczciwy i odpowiedzialny buduje swoją pozycję ekonomiczną wspólnie z pracownikami. Wierzę, że taka jest właśnie większość pracodawców w Polsce - napisała szefowa MRPiPS.

Fot. Pixabay.com

O respektowanie przepisów ograniczających handel w niedziele i święta zaapelowała do przedsiębiorców minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. - Uczciwy i odpowiedzialny buduje swoją pozycję ekonomiczną wspólnie z pracownikami. Wierzę, że taka jest właśnie większość pracodawców w Polsce - napisała szefowa MRPiPS.

Rafalska apeluje do przedsiębiorców o respektowanie przepisów ograniczających handel w niedziele #zakazhandlu #MRPiPS

W opublikowanym w poniedziałek piśmie Elżbieta Rafalska podkreśliła, że rozwiązania przyjęte w ustawie są efektem prac parlamentarnych nad obywatelskim projektem, a ich celem było "znalezienie kompromisu możliwego do zaakceptowania przez wszystkie podmioty", dlatego rozważane były "zarówno aspekty gospodarcze, jak i kulturowe, światopoglądowe czy szeroko rozumiane koszty społeczne"."Dlatego niezrozumiałe jest dziś to, że jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów mnożą się pomysły na ich obchodzenie" - zaznaczyła Rafalska. I dodała, że rozumie, iż nowe rozwiązania mogą być początkowo przedmiotem interpretacji, jednak "niedopuszczalne jest naginanie czy omijanie prawa podyktowane wyłącznie chęcią zysku i w efekcie stanowiące nieuczciwą konkurencję wobec rzetelnie działających placówek handlowych".

Niedziela dla rodziny

Szefowa MRPiPS podkreśliła, że rozwiązania zakazujące o ograniczeniu handlu w niedziele obowiązują w państwach, które często stawiamy sobie za wzór gdy chodzi o jakość życia ich społeczeństw, jak Niemcy czy Austria. "Ci sami handlowcy, którzy u nas rozważają obejście stanowionego prawa, u siebie bezdyskusyjnie go przestrzegają" - zaznaczyła minister.Rafalska podkreśliła też zwróciła też  uwagę na społeczny aspekt wprowadzanych rozwiązań. "To przecież niedziela jest dniem wolnym dla dzieci i młodzieży. Brak możliwości pogodzenia odpoczynku dzieci i rodziców, którzy pracują w niedzielę, a wolne mają np. w środę, nie pozwala na skuteczne godzenie życia prywatnego z pracą" - napisała szefowa MRPiPS.

Wolne niedziele wspólnym dobrem

W związku z tym minister zwróciła się do wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność handlową z apelem "o respektowanie przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta". "Uczciwy i odpowiedzialny buduje swoją pozycję ekonomiczną wspólnie z pracownikami. Wierzę, że taka jest właśnie większość pracodawców w Polsce. Dlatego mam nadzieję, że wolne niedziele będą traktowane przez wszystkich jako wspólne osiągniecie, wspólne dobro i wspólna wartość, służąca lepszemu zrównoważeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych" - podkreśliła Rafalska.Od 1 marca wchodzi w życie ustawa ograniczająca handel w niedziele. Zgodnie z nią, w 2018 r. w każdym miesiącu handlowe będą po dwie niedziele, w 2019 r. - po jednej na miesiąc, a od 2020 r. handlować będzie można siedem niedziel w roku. Te siedem wyjątków obejmie: dwie niedziele przed Świętami Bożego Narodzenia, jedną przed Wielkanocą oraz ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. 

Źródło: MRPiPS

Udostępnij artykuł: