Rafalska: po obniżeniu wieku na emeryturę przechodzą nieaktywni zawodowo

Mój plan emerytalny

Do końca grudnia 2017 roku ZUS przyjął ponad 424 tys. wniosków emerytalnych, wynikających z obniżenia wieku emerytalnego - podało Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Fot. Pixabay.com

Do końca grudnia 2017 roku ZUS przyjął ponad 424 tys. wniosków emerytalnych, wynikających z obniżenia wieku emerytalnego - podało Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Po przywróceniu wieku na #emerytura przechodzą nieaktywni zawodowo - podkreśliła minister Elżbieta #Rafalska

Minister Elżbieta Rafalska poinformowała, że 173 tys. spośród 424 tys. wniosków złożyły osoby aktywne zawodowo, i nie wiadomo, ile z tych osób zdecyduje się na rozwiązanie swojej umowy o pracę i przejście na emeryturę.Minister zaznaczyła, że wiele z osób, które złożyły wniosek do ZUS, byłą wcześniej wykluczona z rynku pracy: 134 tys. z tych 424 tys. pobierało już świadczenia przedemerytalne czy renty, a około 120 tys. było zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy i korzystało z pomocy społecznej.

Szefowa MRPiPS podkreśliła, że przywrócenie od 1 października wieku emerytalnego, wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, nie spowodowało zmniejszenia liczby zatrudnionych Polaków. - Ten wpływ przywrócenia wieku emerytalnego na rynek pracy nie był tak silny, jak to szacowano wstępnie – zaznaczyła Rafalska.

Źródło: MRPiPS

Udostępnij artykuł: