Rafalska: za wcześnie na ocenę wpływu reformy emerytalnej na rynek pracy

Mój plan emerytalny

Fot. Pixabay.com

Trudno na obecnym etapie oszacować, jak na rynek pracy wpłynie obniżenie wieku emerytalnego - uważa minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Środki na wypłatę emerytur w związku z reformą emerytalną nie powinny być wyższe od przewidywanych - twierdzi @E_Rafalska

Zarzut, że przywrócenie wieku emerytalnego spowoduje odpływ pracowników z rynku pracy – zdaniem MRPiPS – nie znajduje potwierdzenia w twardych danych. – Były obawy, że reforma emerytalna spowoduje znaczący ubytek liczby osób na rynku pracy. Jasno obecnie mówimy, że na razie trudno stwierdzić, na ile to skrócenie wieku emerytalnego będzie miało wpływ na rynek pracy – jest jeszcze na te oceny za wcześnie – zaznaczyła Rafalska.

Według danych MRPiPS, na emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) przechodzą głównie osoby, które dotąd były nieaktywne zawodowo. – Wnioski o emeryturę w przywróconym wieku emerytalnym składają przede wszystkim osoby, które nie były aktywne na rynku – powiedziała Rafalska.

– Bez przywrócenia wieku emerytalnego osoby te musiałyby dłużej czekać na emeryturę. Dzięki reformie szybciej otrzymają świadczenie – podkreśliła minister. – Dla osób nieaktywnych zawodowo możliwość przejścia na emeryturę w przywróconym wieku emerytalnym to gwarancja stałego świadczenia. Jeśli nawet będzie to świadczenie w wysokości minimalnej emerytury, osoby te odczują poprawę swojej sytuacji – dodała szefowa resortu pracy.

Kto przeszedł już na emeryturę

Od początku września do 24 listopada 2017 roku ZUS wydał już prawie 332,4 tys. decyzji dotyczących świadczeń z tzw. ustawy wiekowej. Oznacza to, że wniosek o świadczenie złożyło już ponad 81% wszystkich z 410 tys. uprawnionych osób, które do końca roku mogą starać się o emeryturę w związku z przywróceniem niższego wieku emerytalnego.

Około 60% spośród osób, które złożyły od września wnioski o emeryturę, stanowią osoby nieaktywne zawodowo. W grupie tej są osoby, które pobierały rentę z tytułu niezdolności do pracy i świadczenia przedemerytalne oraz osoby, które nie pracowały albo nie pobierały świadczenia. Wszystkie te osoby dzięki przywróceniu wieku emerytalnego mogą szybciej skorzystać z prawa do emerytury.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, pracy i Polityki Społecznej

Udostępnij artykuł: