Raiffeisen Bank Polska: 93,6 mln zł zysku netto w I kw. 2018 roku

Z rynku

Raiffeisen Bank Polska odnotował 93,6 mln zł zysku netto w I kw. br. wobec z 76,1 mln zł straty rok wcześniej, podał bank. Wartość portfela kredytowego wyniosła 32,1 mld zł, a wolumen depozytów klientów 32,6 mld zł na koniec marca.

Fot. aleBank

Raiffeisen Bank Polska odnotował 93,6 mln zł zysku netto w I kw. br. wobec z 76,1 mln zł straty rok wcześniej, podał bank. Wartość portfela kredytowego wyniosła 32,1 mld zł, a wolumen depozytów klientów 32,6 mld zł na koniec marca.

Wartość portfela kredytowego wyniosła 32,1 mld zł #RaiffeisenBank @RaiffeisenP

"Na rezultaty pierwszego kwartału wpływ miały w głównej mierze następujące pozycje:- porównywalny z uzyskanym rok wcześniej wynik z tytułu odsetek (-0,8% r/r), który wyniósł 266,0 mln zł;- wynik z tytułu prowizji i opłat na poziomie 135,5 mln zł, co oznacza spadek o 4,3% r/r, będący efektem niższych przychodów z tytułu ubezpieczeń i inwestycji skompensowany częściowo wzrostem przychodów z transakcji walutowych oraz z działalności maklerskiej i powierniczej;- rozwiązanie odpisów z tytułu utraty wartości na kwotę 39,8 mln zł, głównie w segmencie bankowości detalicznej spowodowane przepływem ekspozycji z Koszyka 2 do Koszyka 1 (głównie na skutek poprawy perspektyw makroekonomicznych oraz spadku poziomu ryzyka kredytowego);- nieznaczny wzrost kosztów administracyjnych (1,9% r/r) do 296,1 mln zł (podobnie jak w ubiegłym roku bank rozpoznał jednorazowo w kosztach I kwartału całą opłatę na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG w kwocie 37,7 mln zł);- podatek od instytucji finansowych w wysokości 29,2 mln zł (-20,5% r/r)" - czytamy w komunikacie.

Stabilny rozwój na początku roku

Bank przypomniał, że na wynik finansowy I kw. ub. roku wpływ miały zdarzenia jednorazowe w postaci m.in. spisania wartości marki Polbank w kwocie 114 mln zł."Bank rozwijał się na początku tego roku stabilnie, kontynuując wdrażany od kwietnia ubiegłego roku program cyfryzacji oraz optymalizacji struktury organizacji. Cały czas skupialiśmy się na pozyskiwaniu nowych klientów zarówno w bankowości detalicznej, jak i korporacyjnej, m.in. za sprawą intensyfikacji działań marketingowych, co z kolei przyczyniło się do nieznacznego wzrostu kosztów banku w ujęciu rocznym. Dzięki ekspansji na rynku kredytów konsumpcyjnych oraz w linii małych i średnich przedsiębiorstw marża odsetkowa netto banku wzrosła do 2,2%. Udostępnialiśmy klientom nowe produkty i wygodne rozwiązania jak np. płatności BLIK-iem" - powiedział prezes Piotr Czarnecki, cytowany w komunikacie.Aktywa Grupy wyniosły 47,1 mld zł na koniec marca br., co oznacza spadek o 3,8% w stosunku do stanu z końca 2017 r."Portfel kredytowy obniżył się nieznacznie (-1,1%) do 32,1 mld zł, głównie za sprawą różnic kursowych wpływających na saldo walutowych kredytów hipotecznych. Wolumen depozytów klientów spadł o 5% do 32,6 mld zł na skutek optymalizacji struktury finansowania" - czytamy dalej.

833,5 tys. kont osobistych

Bank podał, że skuteczne działania akwizycyjne sprawiły, że w I kwartale otwarto 22,5 tys. Wymarzonych Kont Osobistych, z czego 19,3 tys. nowym klientom. W efekcie na koniec marca bank prowadził ponad 390 tys. takich rachunków. Łączna liczba kont osobistych dla klientów indywidualnych wyniosła 833,5 tys., co oznacza wzrost liczby kont prowadzonych w krajowej walucie o 6,8% r/r oraz wzrost liczby kont walutowych a'vista o 6,6%.W porównaniu z końcem 2017 r. liczba klientów indywidualnych i korporacyjnych wzrosła w obu przypadkach o prawie 1% do odpowiednio 804,5 tys. oraz 15,3 tys.Współczynnik kapitałowy Tier 1 osiągnął poziom 14,16%, natomiast łączny współczynnik kapitałowy (TCR) był na poziomie 16,6% na koniec marca, co oznacza, że grupa spełniała wymogi regulacyjne w zakresie adekwatności kapitałowej. W marcu br. nastąpiło zaliczenie całego zysku netto za 2017 r. do kapitałów banku.Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Aktywa grupy na koniec 2017 r. wyniosły 48,97 mld zł.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: