Raiffeisen Bank Polska – Jacek Wiśniewski: Czy należy wprowadzić podatek bankowy w Polsce?

Właściwie nie widzę powodu wprowadzenia podatku bankowego w Polsce. W krajach zachodnich jest on motywowany zadośćuczynieniem za poniesione wydatki na ratowanie systemu bankowego. Jacek Wiśniewski,dyrektor Departamentu Bankowości Inwestycyjnej,główny ekonomista Raiffeisen Bank Polska SA

W Polsce szczycimy się tym, że wydatki te wyniosły 0 zł, więc motywacja ta jest chybiona. Jeśli mamy zaś wprowadzić podatek ze względu na specjalność tego sektora (czyli chcemy, by sektor płacił więcej, bo być może w przyszłości ktoś będzie go musiał ratować przed upadkiem), to raczej zwiększmy odpisy na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jeśli mamy czyste cele fiskalne pod przykrywką specjalności sektora, to po prostu podnieśmy CIT. Jeśli natomiast chcemy za pomocą podatku promować zmiany w bilansach banków (uwzględniając w obliczeniach lub nie odpowiednie pozycje aktywów i pasywów), to do kształtowania polityki aktywów i pasywów KNF ma lepsze narzędzia.

Przy rozważaniu wprowadzenia takiego podatku musimy pamiętać o efektach zewnętrznych. Po pierwsze, będzie on zachętą do nieoptymalnego zarządzania aktywami i pasywami, co może doprowadzić do kuriozalnych sytuacji, np. wymarcia rynku międzybankowego, jeśli tego typu aktywa/pasywa będą opodatkowane. Mogą również doprowadzić do zmian w strukturze sektora – zwiększenia liczby banków na licencji oddziałów, ze względu na to, że w danym kraju macierzystym będą lepsze warunki opodatkowania. Mogą też zachęcać zamiast do tworzenia produktów w Polsce do rozprowadzania produktów banków zagranicznych, by unikać wzrostu opodatkowanych aktywów czy pasywów w banku krajowym.

Więcej opinii na ten temat w najbliższym (październikowym – 10/2010) numerze „Miesięcznika Finansowego BANK”

Udostępnij artykuł: