Raiffeisen Bank Polska: zysk netto wzrósł rdr do 75,62 mln zł w 2017 roku

Z rynku

Raiffeisen Bank Polska odnotował 75,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 14,76 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Raiffeisen Bank Polska odnotował 75,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 14,76 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

#Raiffeisen Bank Polska odnotował 75,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. #banki #RaiffeisenPolbank @RaiffeisenP

"W 2017 r. grupa wypracowała 75,6 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 60,9 mln zł w porównaniu z 2016 r. Zysk brutto w ubiegłym roku poprawił się o 77,2 mln zł, czyli 84,1% w ujęciu rocznym, osiągając wartość 168,9 mln zł. Na wynik Grupy miały wpływ następujące zdarzenia:- wzrost dochodów z działalności operacyjnej o 2% w skali roku do 1,75 mld zł w porównaniu z 2016 r., w którym Bank rozliczył jednorazowy dochód w wysokości 80,6 mln zł z transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. Po wyłączeniu tej transakcji wynik z działalności operacyjnej poprawił się o 7% r/r;- spadek kosztów administracyjnych o ponad 7% r/r w wyniku realizowanych w ubiegłych latach inicjatyw oszczędnościowych oraz nowego programu optymalizacji;- spisanie marki 'Polbank' w kwocie 114 mln zł;- wzrost odpisów z tytułu utraty wartości aktywów 301,8 mln zł (+71,3% r/r), na co złożyły się wyższe odpisy w linii bankowości detalicznej oraz odpisy na projekty związane z finansowaniem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE);- podatek od instytucji finansowych w wysokości 132,5 mln zł (niższy o 10,9% r/r)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Poprawa rentowności depozytów

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 104,53 mln zł wobec 1 019,19 mln zł rok wcześniej. "Osiągnięcie takiego wzrostu było możliwe za sprawą poprawy rentowności depozytów, m.in. na skutek zmiany ich struktury" - podano w komunikacie.Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 586,68 mln zł wobec 587,9 mln zł rok wcześniej.Zwrot z kapitału wzrósł na koniec 2017 r. do 1,2% (z 0,0% w 2016 r.), a marża odsetkowa netto do 2,2% (z 1,9%).

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: