Raiffeisen Leasing liderem unijnych instrumentów finansowych

Bankowość

W 10. rocznicę uruchomienia pierwszych instrumentów finansowych Unii Europejskiej w Polsce Andrzej Krzemiński, Prezes Raiffeisen-Leasing Polska S.A., odebrał tytuł lidera Narodowych Pośredników Finansowych Programów Unii Europejskiej w kategorii firma leasingowa. W wydarzeniu współorganizowanym przez Ministerstwo Rozwoju wyróżniono podmioty najbardziej zaangażowane w dystrybucję środków UE wśród polskich przedsiębiorców. Od 2002 r. Raiffeisen Leasing podpisał umowy na wsparcie firm kwotą 3 mld zł w finansowaniu i 1 mld zł w gwarancjach. W ramach nowej perspektywy Raiffeisen Leasing ma do rozdania 520 milionów zł.

W 10. rocznicę uruchomienia pierwszych instrumentów finansowych Unii Europejskiej w Polsce Andrzej Krzemiński, Prezes Raiffeisen-Leasing Polska S.A., odebrał tytuł lidera Narodowych Pośredników Finansowych Programów Unii Europejskiej w kategorii firma leasingowa. W wydarzeniu współorganizowanym przez Ministerstwo Rozwoju wyróżniono podmioty najbardziej zaangażowane w dystrybucję środków UE wśród polskich przedsiębiorców. Od 2002 r. Raiffeisen Leasing podpisał umowy na wsparcie firm kwotą 3 mld zł w finansowaniu i 1 mld zł w gwarancjach. W ramach nowej perspektywy Raiffeisen Leasing ma do rozdania 520 milionów zł.

Jak wynika z raportu podsumowującego 10 lat programów unijnych w Polsce, opublikowanego przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju pod patronatem honorowym Komisji Europejskiej, dzięki dotychczasowej współpracy z Unią Europejską Raiffeisen-Leasing Polska S.A. dofinansował polskich przedsiębiorców na największą kwotę spośród wszystkich firm leasingowych. Podczas uroczystej gali z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, PARP oraz Grupy EBI Polsce, Prezes Andrzej Krzemiński odebrał tytuł lidera Narodowych Pośredników Finansowych Programów Unii Europejskiej.

W ofercie innowacyjnej firmy, rozumiejącej rynek i podchodzącej do klienta holistycznie, nie może zabraknąć produktów wykorzystujących finansowanie UE – mówi Andrzej Krzemiński. – Od 2002 roku wsparliśmy rozwój  ponad 21 tys. przedsiębiorców, podpisaliśmy umowy na 3 mld zł w finansowaniu i 1 mld zł w gwarancjach. Ta kwota to potężny zastrzyk napędzający polską gospodarkę. Dzięki stałemu dostępowi do środków unijnych za naszym pośrednictwem polskie firmy mogą budować swoją innowacyjność i konkurencyjność zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku – dodaje prezes Raiffeisen Leasing. 

 

Dzięki instrumentom unijnym, takim jak gwarancje Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, małe lub średnie przedsiębiorstwa mogą finansować środki trwałe w ramach leasingu lub pożyczki na preferencyjnych zasadach. Z gwarancji w ramach oferty RSI skorzystał, m.in. jeden z rozpoznawalnych producentów elektroniki, który zakwalifikował się do programu z racji uzyskanej w ciągu ostatnich 2 lat nagrody za innowacyjność. W konsekwencji udało mu się sfinansować w Raiffeisen Leasing pierwszą w Polsce linię do produkcji określonej klasy obwodów montażowych o wartości 3,669 mln zł. Czas spłacania przedmiotu to 60 miesięcy, a oprócz 10% wpłaty własnej, firma nie musiała zapewniać dodatkowych zabezpieczeń – za sprawą gwarancji RSI. 

Innym przykładem jest nowoczesna firma kosmetyczna, która z wykorzystaniem instrumentu RSI zakupiła maszynę do instalacji wody oczyszczonej za 227 tys. zł. Klient mógł skorzystać z oferty dlatego, że uzyskał nagrodę za innowacyjność w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Struktura transakcji zakładała 10% wpłaty własnej, 48 miesięcy na spłatę zobowiązania przy braku dodatkowych zabezpieczeń rzeczowych. 

Jedna z mikrofirm, producent i dostawca wody źródlanej, zakupiła w ramach oferty CIP 227 dystrybutorów do wody o wartości 95,8 tys. zł. Po wpłaceniu 10% z własnych środków przez 48 miesięcy może spłacać raty leasingowe przy braku dodatkowych zabezpieczeń rzeczowych –  transakcja została finansowana tylko dzięki gwarancji unijnej.

 

Obecnie wchodzi w życie nowa perspektywa - program unijny COSME, w ramach którego na wsparcie dla polskich MŚP Raiffeisen Leasing udostępni 520 mln zł. COSME stanowi kontynuację funkcjonującego w latach 2007-2013 Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji. W instrumencie COSME Europejski Fundusz Inwestycyjny zapewnia gwarancje dla banków i instytucji leasingowych udzielających kredytów firmom małym, średnim i średnim-plus. W razie niewypłacalności taka gwarancja pokrywa 50% niespłaconej części kredytu. Cele programu COSME to wzmocnienie trwałości unijnych przedsiębiorstw, krzewienie przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy oraz wzrost sektora MŚP.

Źródło: Raiffeisen-Leasing Polska S.A.

 

 

Udostępnij artykuł: