Raiffeisen-Leasing Polska – sekurytyzacja aktywów leasingowych

Bankowość

Raiffeisen-Leasing Polska SA zaangażował Raiffeisen Bank International AG jako aranżera w przygotowywanej transakcji sekurytyzacji wierzytelności leasingowych. Obligacje wyemitowane w ramach programu będą posiadały ocenę ratingową nadaną przez dwie agencje. Transakcja ma zostać uruchomiona w najbliższej przyszłości.

Raiffeisen-Leasing Polska SA zaangażował Raiffeisen Bank International AG jako aranżera w przygotowywanej transakcji sekurytyzacji wierzytelności leasingowych. Obligacje wyemitowane w ramach programu będą posiadały ocenę ratingową nadaną przez dwie agencje. Transakcja ma zostać uruchomiona w najbliższej przyszłości.

Źródło: Raiffeisen-Leasing Polska S.A.

Udostępnij artykuł: