Raiffeisen Polbank i BGK wesprą sektor MSP 1 mld złotych

Bankowość

Raiffeisen Polbank podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o współpracy w ramach rządowego programu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy mogą starać się o wsparcie, którego łączna wartość - w postaci gwarancji BGK - to 1 mld złotych.

Raiffeisen Polbank podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o współpracy w ramach rządowego programu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy mogą starać się o wsparcie, którego łączna wartość - w postaci gwarancji BGK - to 1 mld złotych.

Podpisując 15 marca 2013 roku umowę o współpracy z BGK Raiffeisen Polbank dołączył do rządowego programu Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis. W jego ramach przedsiębiorcy będą mieli możliwość skorzystania z zabezpieczenia kredytów obrotowych na działalność bieżącą.  Pomoc będzie udzielana w postaci gwarancji bankowej na 60% limitu kredytowego udzielanego przedsiębiorcy przez bank. Wysokość pojedynczej gwarancji zależna jest od wielkości pomocy de minimis, którą kredytobiorca otrzymał
w bieżącym roku podatkowym i dwóch latach podatkowych go poprzedzających, a której łączna wartość nie powinna przekroczyć 200 tys. euro (dla podmiotu działającego
w sektorze transportu drogowego - 100 tys. euro).

Wartość pojedynczej gwarancji może wynieść nawet 3,5 mln złotych. Gwarancja BGK jest bezpłatna dla kredytów wpisanych do rejestru Raiffeisen Polbank przed 31 grudnia 2013 roku, po tym terminie opłata wyniesie 0,5% wartości limitu. Okres kredytowania w ramach programu to maksymalnie 24 miesiące.

- Raiffeisen Polbank ma ponad 20-letnie doświadczenie w finansowaniu polskich przedsiębiorców, a sektor MSP od zawsze był dla naszego banku niezwykle istotny. Dlatego postanowiliśmy dołączyć do rządowego programu, w ramach którego będziemy  pośredniczyć w udzieleniu gwarancji BGK o wartości aż 1 mld złotych. Liczymy, że będzie to czynnikiem wspierającym m.in. naszą akcje kredytową - mówi Piotr Jabłoński, Dyrektor Zarządzający Bankowością Korporacyjną w Raiffeisen Polbank.

Produkt przeznaczony jest dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw - w rozumieniu Komisji Europejskiej - tzn. charakteryzujących się maksymalnie do: 50 mln euro obrotu, 43 mln euro sumy bilansowej i zatrudniających nie więcej niż 250 osób. Oprócz standardowych dokumentów kredytowych, kredytobiorca pragnący skorzystać z programu, powinien złożyć wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis. Wszelkie formalności będzie mógł załatwić w placówkach banku.

Źródło: Raiffeisen Bank Polska

Udostępnij artykuł: