Raiffeisen Polbank osiągnął w ciągu trzech kwartałów 172 mln zł zysku netto

Bankowość

.172,0 mln zł zysku netto, wzrost o 44,7% r/r; Znaczny przyrost depozytów (7,5% r/r), niewielki spadek wartości portfela kredytów (-2,5% r/r); Obniżka kosztów działania banku o 9% r/r i poprawa wskaźnika kosztów do dochodów o 3,5 pp; Wzrost współczynnika wypłacalności do 14,3%.

W okresie od stycznia do końca września tego roku Raiffeisen Polbank zanotował wynik netto na poziomie 172,0 mln zł, czyli o 44,7% wyższym niż rok wcześniej. W samym trzecim kwartale 2014 roku bank wypracował 80,0 mln zł zysku netto, co oznacza poprawę o 45,2% w porównaniu z wynikiem z II kwartału 2014 r. Zysk brutto w ciągu trzech kwartałów tego roku zwiększył się o 48% r/r do 221,0 mln zł. Od lipca do września bank zanotował 102,5 mln zł zysku przed opodatkowaniem, a więc o 46,8% więcej kwartał do kwartału. Na znaczącą poprawę tegorocznego wyniku złożyły się m.in. niższe o 8,8% koszty działania banku, jak też mniejsze rezerwy – wielkość odpisów na zagrożone kredyty w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2014 r. wyniosła 236,9 mln zł, czyli o 27,6% mniej niż przed rokiem.

W porównaniu z końcem września 2013 r. portfel depozytów klientów wzrósł o 7,5% do 31,88 mld zł, natomiast wartość udzielonych kredytów spadła o 2,5% do 33,60 mld zł. Suma bilansowa banku wzrosła w tym okresie o 3,8% do poziomu 50,97 mld zł.

czarnecki.piotr.01.150xPo zakończeniu fuzji operacyjnej w maju tego roku, w trzecim kwartale skupiliśmy się w pełni na rozwijaniu działalności komercyjnej. Sprzyjająca sytuacja gospodarcza sprawiła, że ze strony klientów korporacyjnych pojawił się większy popyt na kredyt, jak też na finansowanie w postaci faktoringu i leasingu. Z kolei klientom indywidualnym zaczęliśmy od lipca oferować własne fundusze inwestycyjne oraz uruchomiliśmy we wrześniu na pełną skalę program partnerski z Wizz Air, największą niskokosztową linią lotniczą w Europie Środkowej i Wschodniej. Sfinalizowanie fuzji pozwoliło uzyskać kolejne oszczędności w wydatkach, co wpłynęło na dalszą poprawę wskaźników efektywności. Negatywnie na stronę przychodową oddziaływało utrzymywanie się stóp procentowych na bardzo niskim poziomie, jednak bank rekompensował to obniżeniem kosztów pozyskiwania depozytów. Jednocześnie zachował bezpieczną strukturę finansowania oraz zredukował koszty ryzyka” – powiedział Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu Raiffeisen Polbank.

Wynik z działalności bankowej osiągnął na koniec września wartość 1,37 mld zł, co oznacza spadek o 4,1% r/r. Wskaźnik kosztów do dochodów ukształtował się na koniec września na poziomie 67,8%, był więc o 3,5 pp niższy niż rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności wzrósł kolejny kwartał z rzędu, sięgając 14,3%. Poprawiła się rentowność banku – zwrot na kapitale wyniósł 5,2% w ujęciu brutto i 4,1% uwzględniając wynik netto. Zwrot na aktywach sięgnął 0,5%.

Suma bilansowa Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska wzrosła o 4,2% w porównaniu ze stanem z końca września 2013 r. i wyniosła 56,22 mld złotych. Fundusze własne Grupy wynosiły 5,84 mld złotych, a kapitał zakładowy 2,21 mld zł.

W ramach dostępnego od lipca Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy inwestorzy mogą lokować środki w subfundusze o różnym profilu: od aktywnego oszczędzania do globalnych możliwości. Są one aktywnie zarządzane, dzięki czemu skład ich portfeli jest szybko dostosowywany do sytuacji rynkowej. Do końca września klienci zainwestowali w te fundusze niemal 100 mln zł.

Po trzech kwartałach 2014 r. Raiffeisen Polbank zajmował drugie miejsce na rynku faktoringu, a wartość sfinansowanych przez niego wierzytelności wynosiła 11,86 mld zł, po wzroście o 7% w ujęciu rocznym. Również spółka Raiffeisen-Leasing Polska była na drugiej pozycji wśród największych firm w swej branży, oddając w leasing aktywa o wartości 2,36 mld zł, co oznacza wzrost o 26% w skali roku.

Źródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: