Raiffeisen Polbank sprzedaje obligacje na kwotę 500 mln zł

Bankowość

19 listopada 2014 roku Raiffeisen Polbank wyemituje "Obligacje na okaziciela serii A Raiffeisen Bank Polska S.A." opiewające na kwotę 500 mln złotych i skierowane do inwestorów instytucjonalnych. Emisja została przygotowana zgodnie z wynikiem wstępnego przydziału z 5 listopada 2014 r. W jej ramach emitowane będą trzyletnie korporacyjne obligacje niezabezpieczone, niepodporządkowane i denominowane w złotych. Oprocentowanie obligacji będzie opierało się na stawce Wibor 6M, powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 1,30 proc. Odsetki będą wypłacane w odstępach półrocznych, zgodnie z datami wskazanymi w warunkach emisji. Minimalna kwota zapisu dla emisji serii A została określona na poziomie 500 tys. złotych, natomiast nominalna wartość pojedynczej obligacji wynosi 1 tys. złotych. Ostateczny termin wykupu upłynie w dniu 19 listopada 2017 r.

19 listopada 2014 roku Raiffeisen Polbank wyemituje "Obligacje na okaziciela serii A Raiffeisen Bank Polska S.A." opiewające na kwotę 500 mln złotych i skierowane do inwestorów instytucjonalnych. Emisja została przygotowana zgodnie z wynikiem wstępnego przydziału z 5 listopada 2014 r. W jej ramach emitowane będą trzyletnie korporacyjne obligacje niezabezpieczone, niepodporządkowane i denominowane w złotych. Oprocentowanie obligacji będzie opierało się na stawce Wibor 6M, powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 1,30 proc. Odsetki będą wypłacane w odstępach półrocznych, zgodnie z datami wskazanymi w warunkach emisji. Minimalna kwota zapisu dla emisji serii A została określona na poziomie 500 tys. złotych, natomiast nominalna wartość pojedynczej obligacji wynosi 1 tys. złotych. Ostateczny termin wykupu upłynie w dniu 19 listopada 2017 r.

"Emisja obligacji korporacyjnych, dzięki której pozyskamy 500 mln złotych, pozwoli nam na zdywersyfikowanie źródeł finansowania działalności banku. Cieszy nas też, że w trakcie budowania księgi popytu odnotowaliśmy aż 29-procentową nadsubskrypcję. Potwierdza to pozytywną percepcję banku wśród inwestorów" - mówi Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu Raiffeisen Polbank.

"Obligacje na okaziciela serii A Raiffeisen Bank Polska S.A." będą wyemitowane na podstawie art. 9 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, czyli w ramach oferty publicznej. Obligacje zostaną zarejestrowane w KDPW, zgodnie z art. 5a ust. 6 Ustawy o Obligacjach. Oferta została przeprowadzona z wykorzystaniem wyjątku od obowiązku sporządzania i uzyskiwania zatwierdzenia prospektu emisyjnego, określonego w art. 7 ust. 4 pkt 2 Ustawy o Ofercie. W przyszłości Bank zamierza wprowadzić obligacje do obrotu w ramach ASO Bond Spot.

Decyzję o emisji obligacji serii A Zarząd Banku podjął 29 października 2014 roku, po zakończeniu spotkań z inwestorami. W dniu 5 listopada, Zarząd podjął uchwałę o przydziale obligacji. Wcześnie zbudowana książka popytu zamknęła się dużą nadsubskrybcją w wyniku powyższego doszło do redukcji. Szczegółowe warunki emisji znajdują odzwierciedlenie w Warunki Emisji Obligacji Serii A. i będą dostępne poprzez BOND SPOT S.A. w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

Emisja "Obligacji na okaziciela serii A Raiffeisen Bank Polska S.A." jest pierwszą częścią programu emisji obligacji korporacyjnych banku na łączną kwotę 2 mld zł.

Źródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: