Raiffeisen Polbank udostępnia nowy kredyt technologiczny ze wsparciem unijnym

Bankowość

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą już składać w Raiffeisen Polbanku wnioski o kredyt na innowacje technologiczne, który jest dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej. W poprzedniej edycji programu bank udzielił najwięcej tego typu kredytów.

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą już składać w Raiffeisen Polbanku wnioski o kredyt na innowacje technologiczne, który jest dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej. W poprzedniej edycji programu bank udzielił najwięcej tego typu kredytów.

Raiffeisen Polbank rozpoczął 4 listopada przyjmowanie od małych i średnich firm wniosków kredytowych w celu wystawienia „Promesy kredytu na innowacje technologiczne” na realizację inwestycji technologicznych ze wsparciem z unijnego „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020” (POIR). Stało się to możliwe dzięki podpisaniu dzień wcześniej umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) wdrażającego tzw. Poddziałanie 3.2.2 POIR pn. „Kredyt na innowacje technologiczne”. Dla przedsiębiorców największą zaletą tego rodzaju finansowania jest możliwość otrzymania bezzwrotnej dotacji, zwanej premią technologiczną, do wysokości 6 mln zł, która umożliwia częściową spłatę kapitału kredytu zaciągniętego w Raiffeisen Polbanku. W ramach tego programu unijnego dla przedsiębiorców dostępne będą środki w wysokości 422 mln euro do roku 2020.

„Kredyt na innowacje technologiczne” to zmodyfikowana wersja dostępnego w poprzednim budżecie unijnym kredytu technologicznego. Liderem w jego oferowaniu polskim firmom był Raiffeisen, który w latach 2009-14 udzielił ich najwięcej ze wszystkich banków – 104 kredyty na realizację inwestycji technologicznych o łącznej wartości ponad pół miliarda złotych. Obecnie wprowadzono wiele ułatwień dla wnioskodawców, w tym m.in.: zmieniono system obiegu dokumentacji z papierowego na elektroniczny, podniesiono o połowę maksymalną wysokość premii technologicznej z 4 do 6 mln zł, a przedsiębiorca nie musi ponosić wydatków na zakup opinii o nowej technologii.

Rola banku polega na stwarzaniu klientom najlepszych możliwości w wykorzystywaniu środków unijnych. Pamiętajmy, że to ostatni tak hojny dla Polski budżet UE, więc wszyscy musimy podjąć wysiłek, by zmaksymalizować efekty z dostępnych wspólnotowych pieniędzy. Najlepsze długoterminowo skutki przynoszą inwestycje w postęp technologiczny. Dzięki innowacyjności wiele polskich przedsiębiorstw stało się konkurencyjnymi na rynkach światowych. Obecny program zapewnia dalsze wsparcie w tym zakresie. W poprzedniej edycji nasz bank okazał się bardzo skuteczny w pozyskiwaniu finansowania na innowacje. Jestem przekonany, że i tym razem nie będzie inaczej, a nasi klienci mogą liczyć na wsparcie ich projektów, mamy bowiem i doświadczenie i wiedzę, jak dzięki unijnym pieniądzom unowocześniać gospodarkę” – powiedział Jan Czeremcha, Wiceprezes Zarządu Raiffeisen Polbank.

Kredytem na innowacje technologiczne można sfinansować inwestycję, której przedmiotem jest wdrożenie nowej technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych, prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Technologia ma umożliwiać wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

W najbliższym konkursie wnioski będzie można składać w terminie od 7 grudnia do 20 stycznia 2016 r. Do rozdysponowania będzie pula 303 mln zł w podziale: 30,1 mln zł dla województwa mazowieckiego oraz 272,9 mln zł dla pozostałych województw.

Przedsiębiorcy mogą już wypełniać wnioski i kompletować dokumentację niezbędną do ubiegania się o premię technologiczną, a wszelkie informacje znajdą na stronie BGK.

Źródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: