Raiffeisen Polbank złożył wniosek o licencję na bank hipoteczny

Bankowość

Raiffeisen Polbank złożył w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wydanie zgody na utworzenie banku hipotecznego. W tym roku oczekuje stabilizacji popytu na kredyty hipoteczne na krajowym rynku.

Raiffeisen Polbank złożył w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wydanie zgody na utworzenie banku hipotecznego. W tym roku oczekuje stabilizacji popytu na kredyty hipoteczne na krajowym rynku.

Raiffeisen Polbank, rozwijając ofertę dla klientów indywidualnych, m.in. udostępniając od marca wyjątkowe na rynku Wymarzone Konto Osobiste, nie zapomina o wsparciu dla osób planujących zakup nieruchomości. Jesienią 2014 r. bank uatrakcyjnił ofertę produktów hipotecznych, m.in. obniżając marże, które obecnie w przypadku kredytów na mieszkania zaczynają się już od 1,5%.

Według najnowszego zestawienia firmy doradczej Expander dla Gazety Wyborczej (11 marca), przykładowa 3-osobowa rodzina o dochodach 5 tys. zł netto uzyskiwała w Raiffeisen Polbank najwyższą zdolność kredytową, a więc mogła otrzymać największy kredyt na rynku, porównując dane z 19 ankietowanych banków (w przypadku 4-osobowej rodziny z dochodem 8 tys. zł netto Bank był na drugim miejscu). Oferta Banku wyróżnia się też przyjazną i szybką procedurą uzyskiwania środków pod zabezpieczenie nieruchomości.

W celu dalszego rozwoju biznesu hipotecznego Raiffeisen Polbank zdecydował się na stworzenie banku hipotecznego i 31 marca 2015 r. złożył w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zgodę na licencję bankową. Zgodnie z polskim prawem, tylko bowiem te podmioty mogą emitować długoterminowe listy zastawne, które są odpowiednim narzędziem do refinansowania długoterminowej akcji kredytowej.

"Formalne złożenie wniosku do KNF potwierdza naszą determinację, by szybko wzmocnić obecność Raiffeisen Polbank na rynku finansowania nieruchomości mieszkaniowych. Nie da się bowiem budować liczącej się na rynku bankowości detalicznej bez konkurencyjnej oferty kredytów hipotecznych. Oczywiście, nasz bank hipoteczny ma służyć przede wszystkim rozwojowi własnej akcji kredytowej, ale z racji niewielkiej liczby tego typu wyspecjalizowanych podmiotów nie wykluczamy w przyszłości prowadzenia emisji listów zastawnych dla innych banków.

Dołączając bank hipoteczny do naszej grupy kapitałowej, stajemy się w pełni uniwersalną, samowystarczalną i konkurencyjną wobec największych banków na rynku instytucją" - powiedział Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu Raiffeisen Polbank.

Wcześniej bank deklarował, że - niezależnie od tego, czy bank hipoteczny rozpocznie działalność - w końcu tego roku chciałby miesięcznie udzielać kredytów hipotecznych o wartości 100 mln zł.

"Oceniamy, że w tym roku wartość udzielonych polskim klientom kredytów hipotecznych nie powinna znacząco odbiegać od poziomu ubiegłorocznego. Popytowi na kredyt sprzyjają bardzo niskie stopy procentowe, poprawa kondycji gospodarstw domowych, stabilizacja cen mieszkań czy zmiany w rządowych programach wsparcia mieszkalnictwa. Barierą są natomiast wyższy wymóg wkładu własnego czy ograniczone wciąż możliwości pozyskiwania przez banki długoterminowego finansowania, na co remedium są właśnie banki hipoteczne i listy zastawne. Dlatego liczymy, że planowana nowelizacja prawa w zakresie bankowości hipotecznej przyspieszy i umożliwi stworzenie odpowiedniej płaszczyzny do rozwoju tego biznesu" - podkreślił Zbigniew Kudaś, Dyrektor Nadzorujący w obszarze bankowości detalicznej Raiffeisen Polbank.

Emisja listów zastawnych umożliwia pozyskiwanie długoterminowych środków, co stwarza możliwość dywersyfikacji finansowania działalności grup bankowych. Obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, które mają m.in. umożliwić oferowanie listów zastawnych na rynkach zagranicznych. Ożywienie krajowego rynku tych instrumentów przyczyni się również do poszerzenia możliwości inwestycyjnych podmiotów działających na rynku kapitałowym, takich jak fundusze emertytalne i inwestycyjne czy firmy ubezpieczeniowe.

Marcin Jedliński,
rzecznik prasowy
Raiffeisen Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: