Raiffeisen Research podsumowuje

Bankowość

Rok 2014 wydaje się być przełomowym momentem w gospodarce. Rynki na całym świecie wykazują zmiany- jedna mniej, drugie bardziej zaskakujące.

Rok 2014 wydaje się być przełomowym momentem w gospodarce. Rynki na całym świecie wykazują zmiany- jedna mniej, drugie bardziej zaskakujące.

Austriacka gospodarka od połowy 2012 roku nie mogła się pochwalić żadnym ruchem. Końcówka 2013 roku przynosi w tej kwestii znaczące zmiany. Niespodziewanie wzrosło PKB, które uniezależniło się od handlu zagranicznego. Przewidywany na najbliższe kwartały jest dalszy wzrost.

Tyleż samo zaskoczenia przyniósł rozwój gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej, który w połowie roku 2013 wyprzedził rozwój Wspólnoty Niepodległych Państw. Eksperci takiego stanu rzeczy dopatrują się w niewielkiej promocji produktów wysokiej jakości, zbyt niskich inwestycjach na zakup środków trwałych jak również braku modernizacji w przemyśle naftowym i finansowym.

Bank Rezerw Federalnych zamyka stopniowo program wykupu obligacji amerykańskich, aby zakończyć go zupełnie w końcówce 2014 roku. Jednocześnie planowany jest wzrost PKB o 3%.

Najprawdopodobniej wzrośnie rentowność obligacji w USA i strefie euro, co zawdzięczać będziemy wzrostowi gospodarczemu. Eksperci przewidują, że zwyżka ta pociągnie za sobą pozytywne zmiany w Europie Środkowo-Wschodniej nawet o 70 pkt. bazowych w stosunku do roku poprzedniego.

Właśnie tam specjaliści dopatrują się wzrostu indeksów giełdowych. Wskaźnik C/Z okazuje się być nieco wyższy niż w Europie Zachodniej. Ponadto, fundusze emerytalne w związku ze zmianami określonymi przez rząd, zaczną eliminować swoje portfele akcji polskich spółek. Zaskakują również rumuńskie spółki, wśród których wyróżnia się firma BET. Ceny jej akcji wzrosły o 26 proc. Mimo wszystko rynek ten nadal wydaje się atrakcyjny.

Poprawa sytuacji na płaszczyźnie makroekonomicznej wpłynie bezpośrednio na wzrost cen. Niewielkie stopy procentowe także determinują atrakcyjność inwestycji w rynek akcji. Przewidywana wartość indeksu ATX wzrośnie do 2 800 pkt. Wskaźnik C/Z dla tego indeksu wynosi w tej chwili 11,9.

Zdaniem ekspertów krajowa giełda wybrała na swych faworytów spółki Mayr-Melnhof, Uniqa i Immofinanz. W związku z przejęciami w spółce Mayr-Melnhof przewidywać można, że EBIT wzrośnie nawet o 10 proc. rocznie (w latach 2014-2015). Uniqua ma predyspozycje do wzrostu w związku z realizacja programu restrukturyzacyjnego Uniqua 2.0. Ceny akcji spółki Immofinanz rosnąć będą w wyniku wydzielenia segmentu nieruchomości mieszkaniowych (BUWOG).

Polscy Analitycy promują na rok 2014 Alior Bank oraz zakłady chemiczne Ciech.

Alior Bank prezentuje się atrakcyjnie po udanym podwyższeniu kapitału. Zachęca również większa marża netto z tytułu odsetek. Ciech natomiast, ze względu na specyfikę swojej produkcji nie jest uzależniony od rynkowych notowań ropy naftowej, nie jest narażony na niekorzystną sytuację w Europie. Prawdopodobnie cena sody wzrośnie, co w konsekwencji sprawi, że zwiększy się produkcja.

Na podstawie: Raiffeisen Bank International

Udostępnij artykuł: