Raiffeisen TFI przejmuje zarządzanie Raiffeisen SFIO Parasolowym

Z rynku

Z początkiem grudnia 2017 roku Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, należące w 100% do Raiffeisen Polbanku, przejęło zarządzanie Raiffeisen SFIO Parasolowym od Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i stało się organem Funduszu. Tym samym zakończony został ostatni etap procesu tworzenia Raiffeisen TFI z własną ofertą funduszy, zapoczątkowany w maju 2013 r.

Z początkiem grudnia 2017 roku Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, należące w 100% do Raiffeisen Polbanku, przejęło zarządzanie Raiffeisen SFIO Parasolowym od Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i stało się organem Funduszu. Tym samym zakończony został ostatni etap procesu tworzenia Raiffeisen TFI z własną ofertą funduszy, zapoczątkowany w maju 2013 r.

Teraz czas na realizację kolejnych wyzwań. Zapowiadane prace nad poszerzeniem oferty o nowe strategie funduszowe trwają #JacekWiśniewski

Aktywa zgromadzone w Raiffeisen Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Parasolowym wyniosły na koniec października br. ponad 900 mln zł, a fundusz ma obecnie niemal 10 tys. uczestników. Jego przejęcie wymagało zatem więcej czasu (m.in. w związku z kwestiami proceduralnymi, jak konieczność uzyskania zgody uczestników czy zezwolenia KNF), niż w przypadku FWR Selektywnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, który Raiffeisen TFI przejęło w zarządzanie od Altus TFI 1 września 2017 r.Kolejny cel został osiągnięty – przejęliśmy administrowanie funduszami, a organem funduszy zostało Raiffeisen TFI. Teraz czas na realizację kolejnych wyzwań. Zapowiadane prace nad poszerzeniem oferty o nowe strategie funduszowe trwają. Mając na uwadze dyrektywę MiFID II oraz potrzeby klientów, chcemy zaproponować produkty, które mają dywersyfikować ryzyko zarówno geograficznie, jak i pod względem klas aktywów – mówi Jacek Wiśniewski, Prezes Raiffeisen TFI.

Głównym założeniem przy tworzeniu funduszy było udostępnienie klientom Raiffeisen Polbanku produktów inwestycyjnych, które dążą do unikania strat, jednocześnie dając szansę na generowanie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od warunków rynkowych. Dlatego też partnerem banku, odpowiedzialnym od początku za zarządzanie funduszami został Altus TFI, lider na polskim rynku w zakresie oferty funduszy absolutnej stopy zwrotu oraz wyników, jakie te fundusze osiągają.Utworzenie Raiffeisen Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zostało zapoczątkowane w maju 2013 r. projektem White Label Investment Funds, czyli funduszy pod marką Raiffeisen, ale zarządzanych przez zewnętrzne TFI. W czerwcu 2014 roku miała miejsce pierwsza emisja Certyfikatów Inwestycyjnych FWR Funduszu Zamkniętego, skierowanego do klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. W lipcu 2014 roku ruszyła sprzedaż Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego z wydzielonymi subfunduszami: Aktywnego Oszczędzania, Obligacji Korporacyjnych (od 1.07.2016 r.), Aktywnych Strategii Dłużnych, Globalnych Możliwości oraz Aktywnego Inwestowania.

Spółka Raiffeisen TFI zarejestrowana w listopadzie 2015 roku, zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi otrzymała 30 maja 2017 r.

Raiffeisen Bank Polska

Udostępnij artykuł: