Ranking 2018: jakość danych w bazie UFG. PZU, TUW TUW i Link4 na czele

Z rynku

PZU, TUW TUW i Link4 znalazły się na czele rankingu jakości danych w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2018 rok. Na kolejnych pozycjach uplasowały się Compensa i Allianz. Ten ostatni oraz TUW TUW dokonały największego skoku w klasyfikacji, wspinając się aż po siedem pozycji, każdy.

Umowa ubezpieczenia OC i pieniądze
Fot. stock.adobe.com/Bartosz

PZU, TUW TUW i Link4 znalazły się na czele rankingu jakości danych w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2018 rok. Na kolejnych pozycjach uplasowały się Compensa i Allianz. Ten ostatni oraz TUW TUW dokonały największego skoku w klasyfikacji, wspinając się aż po siedem pozycji, każdy.

#PZU, TUW #TUW i #Link4 znalazły się na czele rankingu jakości danych w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2018 r. #UFG

Ranking ubezpieczycieli komunikacyjnych, w zakresie jakości danych oraz procesów związanych z zasilaniem ogólnopolskiej bazy polis Ośrodka Informacji UFG, przygotowany został już po raz ósmy. W zestawieniu wzięto pod uwagę firmy, których udział w rynku ubezpieczeń komunikacyjnych przekracza jeden promil* - łącznie dwadzieścia towarzystw. Piątka najlepszych to:
pozycja w rankingunazwa firmywskaźnik końcowyzmiana r/r
1PZU89,5%0
2TUW TUW85,6%7
3Link485,4%-1
4Compensa84,3%-1
5Allianz83,9%7

Systematyczny wzrost jakości danych

Klasyfikację sporządzono w oparciu o osiem wskaźników uwzględniających m.in.: identyfikowalność pojazdów (poprzez porównanie z rejestrem Centralnej Ewidencji Pojazdów) oraz terminowość, kompletność i jednoznaczność przesyłanych danych, a także odsetek unieważnianych rekordów. Jeżeli wskaźnik końcowy (średnia arytmetyczna tych składowych) przekracza 80 procent - jakość danych, przekazywanych przez firmy do bazy, uznawana jest za satysfakcjonującą. W rankingu za 2018 rok dwunastu ubezpieczycieli przekroczyło tę granicę (pomimo zaostrzenia wymagań dotyczących dostarczania danych o polisach w trybie online), rok wcześniej było to dziesięć firm.- Obserwujemy systematyczny wzrost jakości danych, którymi ubezpieczyciele zasilają ogólnopolską bazę polis komunikacyjnych. Większość firm osiągnęła w minionym roku wyższe wskaźniki jakości danych niż w latach poprzednich. To efekt wspólnej pracy Funduszu i zakładów ubezpieczeń – mówi Małgorzata Ślepowrońska , członek zarządu UFG.  – Utrzymanie wysokiej jakości danych leży w interesie, zarówno ubezpieczycieli jak i ich klientów – dodaje. Udostępniana przez Fundusz informacja o historii ubezpieczenia i szkód danego kierowcy, ma bowiem wpływ na precyzyjne wyliczenia wysokości jego składki za polisy OC i AC. Im ta informacja jest bardziej rzetelna, tym trafniejsza kalkulacja.

Na koniec 2018 roku w bazie OI UFG znajdowały się informacje o aktywnych umowach ubezpieczenia  OC – dla 24,6 mln pojazdów (przed rokiem 23,8 mln) oraz  AC – dla 5,7 mln pojazdów (odpowiednio 5,3  mln), a ponadto informacje o ponad 2,7 mln wypłat odszkodowań z tytułu tych polis, zrealizowanych w całym 2018 roku. W ciągu ubiegłego roku firmy ubezpieczeniowe zadały do bazy UFG 359,4 mln zapytań o historię ubezpieczenia kierowców i posiadaczy pojazdów oraz 364,4 mln pytań o historię szkód.
Liczba pojazdów z OC

Źródło: OI UFG

 * na koniec danego roku.                                                             ____________* udział w rynku ustalany jest na podstawie liczby aktywnych umów krajowego OC oraz AC, na koniec badanego okresu; poza klasyfikacją znalazło się dziewięć firm. OI UFG gromadzi dane o ubezpieczeniach OC i AC oraz o odszkodowaniach wypłaconych z tych polis. UFG jest administratorem tej bazy danych. Pełny katalog gromadzonych informacji określony jest w art. 102 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK 
Udostępnij artykuł: