Ranking 50 Największych Banków w Polsce 2010: Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym – Ryzyko warte podjęcia

BANK 2010/06

Na świecie mniej niż połowa fuzji w sektorze bankowym kończy się pomyślnie. Banki, które osiągają sukcesy w dziedzinie fuzji i przejęć, są bardziej rentowne niż rynek. Bezpośrednie zaangażowanie zarządu i wystandaryzowany proces integracji to kluczowe czynniki sukcesu.

Na świecie mniej niż połowa fuzji w sektorze bankowym kończy się pomyślnie. Banki, które osiągają sukcesy w dziedzinie fuzji i przejęć, są bardziej rentowne niż rynek. Bezpośrednie zaangażowanie zarządu i wystandaryzowany proces integracji to kluczowe czynniki sukcesu.

Maciej Meder
Agnieszka Malec-Wasilewska

Mimo iż mniej niż połowa fuzji w sektorze bankowym kończy się sukcesem, banki decydujące się na przejęcia w długim okresie rosną szybciej niż ich konkurenci wybierający strategię wzrostu organicznego. To najważniejszy wniosek z międzynarodowego badania na temat fuzji i przejęć w sektorze bankowym, przeprowadzonego przez zeb/, firmę doradczą dla instytucji finansowych. Badanie objęło około 2,5 tys. transakcji zrealizowanych od 1987 r. aż do początku światowego kryzysu finansowego w 2007 r.

W długim okresie regularne fuzje i przejęcia są dla banku warunkiem koniecznym, aby utrzymać i wzmocnić pozycję konkurencyjną. Jeśli przyjrzymy się największym na świecie bankom, możemy zauważyć, że 15 na 20 banków uczestniczyło w więcej niż dziesięciu transakcjach oraz że wszystkie te banki osiągnęły przynajmniej część wzrostu dzięki fuzjom i przejęciom. Wzrost nieorganiczny jest strategią coraz częściej wybieraną przez banki, zarówno te o największej, jak i te o mniejszej kapitalizacji. O ile wolumen transakcji znacznie fluktuuje w zależności od sytuacji na rynku (rok 2000 był okresem rekordowego poziomu rentowności i wartości fuzji i przejęć na światowym rynku bankowym), o tyle liczba transakcji systematycznie się zwiększa.

Biznesowa i finansowa ocena transakcji

Fuzja podlega ocenie w dwóch podstawowych wymiarach: biznesowym (wpływ na rentowność i wskaźnik kosztów do dochodów banku) i finansowym (wpływ na stopę zwrotu dla akcjonariuszy banku). O ile obydwa wymiary są istotne, sukces z biznesowego punktu widzenia jest warunkiem sine qua non długoterminowego powodzenia fuzji – oznacza realną kreację wartości w ramach organizacji, a nie tylko pompowanie ceny akcji.

Wyniki badania zeb/ wskazują, że przeprowadzenie udanego połączenia jest dla banków szczególnie trudne właśnie z perspektywy biznesowej – tylko nieco ponad 40 proc. transakcji prowadzi do zwiększenia rentowności lub zmniejszenia wskaźnika kosztów do dochodów, podstawowego kryterium efektywności kosztowej. Ocena rynku kapitałowego jest na ogół bardziej pozytywna – około połowa transakcji kończy się sukcesem, czyli wzrastają notowania akcji banku. Analiza przeprowadzona przez zeb/ wskazuje, że banki osiągające powtarzalne sukcesy na polu fuzji i przejęć mogą znacznie zwiększyć swoją wycenę rynkową. Stopa zwrotu dla akcjonariuszy banków, które w ciągu ostatnich dwudziestu lat przeprowadziły więcej niż 10 fuzji, średniorocznie rosła o cztery punkty procentowe szybciej niż banków, które przeprowadziły mniej niż 5 transakcji. Banki intensywnie zaangażowane w przejęcia rosną szybciej niż indeks DJ STOXX 600 Banks, podczas gdy banki wybierają...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: