Ranking 50 Największych Banków w Polsce 2010: Nadzór finansowy – Pro publico (bono?)

BANK 2010/06

Kryzys finansowy i gospodarczy zmobilizował liczne instytucje krajowe i ponadnarodowe do działania. Do działania, które miałoby zapobiec tąpnięciom o podobnej skali i zasięgu. Niektóre z decyzji należy uznać za uzasadnione, na przykład objęcie (nareszcie!) regulacjami agencji ratingowych po części odpowiedzialnych za obecny kryzys. Niestety, wiele nowych przepisów zaskakuje in minus.

Jolanta Zombirt

Nie do końca chyba przemyślana jest decyzja regulowania funduszy hedgingowych. Bez wchodzenia w szczegóły przypomnijmy, co na ten temat mówi John Gapper, komentator biznesowy „Financial Times” (14 kwietnia 2010 r., A short story of a star hedge fund): „Nie jestem pewien, czy Magnetar zrobił coś złego. Fakt, że fundusz spostrzegł, że cesarz subprime jest nagi i osiągnął z tego korzyści nie oznacza, że jego zachowanie jest gorsze niż tych, którzy zrobili to w inny sposób”.

Najwięcej kontrowersji wzbudza zamiar wprowadzenia rekomendacji raportu sporządzonego na prośbę Komisji Europejskiej przez Grupę Wysokiego Szczebla pod przewodnictwem byłego szefa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Jacquesa de Larosière’a. Już samo tempo przygotowania tych rekomendacji, a także przyjęcia ich przez KE i przekazanie do przeprowadzenia procesu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: