Ranking 50 Największych Banków w Polsce 2010: Outsourcing IT – Poza nawiasem banku

BANK 2010/06

Trudne czasy to dobry czas na outsourcing. Oddanie na zewnątrz części procesów realizowanych dotąd w banku, pozwala na takie przeorganizowanie jego zasobów ludzkich i materialnych, by jak największa ich część mogła być użyta w core businessie, a więc służyła wzmocnieniu pozycji rynkowej.

Trudne czasy to dobry czas na outsourcing. Oddanie na zewnątrz części procesów realizowanych dotąd w banku, pozwala na takie przeorganizowanie jego zasobów ludzkich i materialnych, by jak największa ich część mogła być użyta w core businessie, a więc służyła wzmocnieniu pozycji rynkowej.

Wiesław Waliszewski

Dobry zespół informatyków i nowoczesne systemy IT to podstawa sprawnego działania każdej instytucji, a zwłaszcza banku. Ale to też spore koszty; droga jest praca wysoko kwalifikowanych specjalistów, szkolenia, sprzęt, aplikacje, zapewnienie bezpieczeństwa systemów i danych. A jeśli nie jest się potentatem informatycznym, to i tak – mimo dużych wydatków – trudno nadążyć za szybkim rozwojem tej dziedziny techniki. Wyspecjalizowana firma outsourcingowa ma tu wyraźną przewagę. Efekt skali daje jej większe możliwości inwestowania w rozwój technologiczny oraz szkolenie pracowników. Powinna więc oddany jej do realizacji proces wykonywać lepiej i efektywniej, czyli taniej niż komórka wewnętrzna klienta.

Outsourcing a zaciskanie pasa

Mimo tych wielokrotnie podkreślanych zalet outsourcingu i dużego doświadczenia branży finansowej w jego stosowaniu – opinie na temat wykorzystania zewnętrznych usług IT przez banki są bardzo różne. Przedstawiciele mniejszych firm informatycznych mówią wręcz, że w wyniku kryzysu ich klienci z sektora finansowego wstrzymali rozmowy na temat nowych projektów, bo tnąc wydatki wybrali ratowanie miejsc pracy swoich pracowników.

Innego zdania jest Marcin Zdral, partner w firmie doradczej Deloitte. – Trzeba zaciskać pasa, więc banki baczniej przyglądają się teraz kosztom i są odważniejsze w myśleniu o outsourcingu – zapewnia.

O tym, jaki jest wpływ kryzysu na korzystanie z outsourcingu przez banki nie można wnioskować z danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Jak wyjaśnia Marta Chmielewska-Racławska z UKNF, liczba wniosków o wydanie zgody nadzoru na outsourcing zależy od wielu czynników, m.in. także od procesów przekształceniowych w sektorze, przejęć i powstawania nowych podmiotów na rynku.

Opinii o dystansowaniu się od outsourcingu nie potwierdzają duże banki. – W BZ WBK nie obserwujemy takiego zjawiska. Staramy się optymalizować nasze działania, tak aby zmniejszyć koszty jednostkowe oferowanych usług biznesowych. Zastanawiamy się nad outsourcingiem niektórych czynności, ale kluczowe w tych działaniach jest to, aby utrzymać parametry jakościowe usług i jednocześnie zmniejszyć koszty – stwierdza Alina Stachowiak z BZ WBK.

Na opinie firm IT o wstrzemięźliwości sektora finansowego w podejściu do outsourcingu wpływ mają problemy podczas przygotowywania tych procesów. – Analizy i uzgodnienia warunków kontraktów trwają bardzo długo – mówi dr Ewa Banachowicz, ekspert w dziedzinie outsourcingu i dyrektor ds. rozwoju biznesu Konica Minolta. Jej zdaniem menedżerowie oceniają swoją pozycję w bankach m.in. liczbą zarządzanych osób, stąd nie zawsze chcą przekazać część swojego królestwa firmom z zewnątrz. – Dotyczy to zwłaszcza menedżerów średniego szczebla, choć nie tylko. Pamiętam, jak w jednym z banków podczas analiz przed oddaniem części procesów na zewnątrz wszyscy szefowie działów wykazywali niezwykłą efektywność swoich komórek. Gdyby tak było naprawdę, to ich działy powinny świadczyć usługi outsourcingowe. Mogę też podać przykład spoza polskiego rynku, gdzie bank zatrudniał 600 informatyków, a więc małą armię informatyczną – opowiada.

Ewa Banachowicz zwraca też uwagę, że outsourcing budzi opory u pracowników niższego szczebla. – Wolą być zatrudnieni w banku, niż robić to samo, ale jako zewnętrzni dostawcy usług. Te problemy nie tylko przedłużają proces decyzyjny. W mojej karierze doradcy spotkałam się z takim przypadkiem, że w jednym z banków przygotowania do oddania procesów ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: