Ranking 50 Największych Banków w Polsce 2010: Prezentacja – Bazylea III czy aktualizacja wymuszona przez globalny kryzys?

BANK 2010/06

Kryzys finansowy unaocznił słabości stosowanych dotychczas regulacji bankowych. Zwłaszcza tych w zakresie zarządzania ryzykiem i kapitałem.

Bożena Graczyk, Partner, Firma Doradcza KPMG
Maciej Kocon, Firma Doradcza KPMG

Najważniejsza z tych regulacji jest Bazylea II. W opinii jej twórców globalne ujednolicenie zasad mierzenia adekwatności kapitałowej oraz objęcie wymogiem kapitałowym wszystkich ryzyk finansowych miało sprawić, że sektor bankowy będzie bardziej odporny na wstrząsy. Tymczasem globalny kryzys finansowy wybuchł niecałe 4 lata po ogłoszeniu zasad Bazylei II.

W odpowiedzi Komitet Bazylejski jeszcze w 2009 r. rozpoczął prace nad aktualizacją Bazylei II. Efektem prac było opublikowanie w grudniu 2009 r. dwóch dokumentów konsultacyjnych: Strengthening the resilience of the banking sector oraz International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring.

Zgodnie z deklaracją komitetu celem nowelizacji przepisów ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: