Ranking 50 Największych Banków w Polsce 2010: Prezentacja – MSR/MSSF a BASEL II – Podobieństwa i różnice na gruncie działalności bankowej

BANK 2010/06

Obowiązujące w praktyce bankowej regulacje wymagają często istotnych zmian organizacyjnych, także w obszarach narzędzi IT, jak i w procesach obsługi klienta. Wiedza o podobieństwach i różnicach pomiędzy regulacjami ułatwi ich właściwe wdrożenie, a perspektywicznie ograniczy koszty i znacznie poprawi osiągane wyniki.

Grażyna Kurek,
Ekspert Rachunkowość Finansowa i Sprawozdawczość Obligatoryjna, Sygnity SA

Implementacja przepisów unijnych spowodowała, że od 2005 r. emitenci papierów wartościowych, notowanych na giełdach, muszą przygotowywać sprawozdania skonsolidowane, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Polskie regulacje rozszerzyły ten obowiązek na wszystkie banki. Natomiast wymogi kapitałowe dla banków, wynikające z BASEL II (Nowej Umowy Kapitałowej), zostały wprowadzone do porządku prawnego Unii Europejskiej dyrektywami 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Capital Requirement Directives, CRD). Dyrektywy te weszły w życie z dniem 1 stycznia 2007 r., przy czym przepisy odnoszące się do zasad wyznaczania wymogów kapitałowych funkcjonują od 1 stycznia 2008 r.

Wdrożenie obu regulacji do praktyki bankowej wiązało się, i często wiąże nadal, z koniecznością poniesienia znacznych nakł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: