Ranking 50 Największych Banków w Polsce 2010: Prezentacja: Skuteczna realizacja kampanii marketingowych

BANK 2010/06

Współczesne banki muszą się zmierzyć ze zmienną sytuacją rynkową związaną z zaostrzaniem konkurencji oraz powinny coraz skuteczniej pozyskiwać klientów. Co więcej, świadomy i wyedukowany klient postrzega już bank nie tylko jako dostawcę karty kredytowej czy kredytu hipotecznego, ale jako instytucję obsługującą kompleksowo jego finanse. Aby sprostać tym wyzwaniom, bank musi posiadać przekrojową wiedzę na temat swoich klientów oraz móc zarządzać jakością i efektywnością podejmowanych wobec nich akcji.

Współczesne banki muszą się zmierzyć ze zmienną sytuacją rynkową związaną z zaostrzaniem konkurencji oraz powinny coraz skuteczniej pozyskiwać klientów. Co więcej, świadomy i wyedukowany klient postrzega już bank nie tylko jako dostawcę karty kredytowej czy kredytu hipotecznego, ale jako instytucję obsługującą kompleksowo jego finanse. Aby sprostać tym wyzwaniom, bank musi posiadać przekrojową wiedzę na temat swoich klientów oraz móc zarządzać jakością i efektywnością podejmowanych wobec nich akcji.

Marek Grzejszczyk

Kluczem do osiągnięcia poziomu umożliwiającego realizację tak wyznaczonych celów jest transformacja organizacji ze skupionej na produktach w zorientowaną na klienta. Proces ten obserwujemy już od kilku lat, a ciężar odpowiedzialności za sukces zmian spoczywa głównie na departamencie marketingu. To on odpowiada za integrację działań podejmowanych wobec klienta, które do tej pory realizowane były w niezależnych silosach.

Dział marketingu w ekosystemie

Podejście takie ma wpływ na to, jakie miejsce w organizacji zajmuje departamentu marketingu. Staje się on ogniwem łączącym departamenty sprzedażowe z operacyjną obsługą klienta, dbając o wdrażanie w życie tych elementów strategii zarządu, które dotyczą klientów i oferowanych im produktów.

Organizacja dzieli się na:

 • zarząd, który kreuje strategię banku, a zwłaszcza strategię produktową i komunikacyjną, akceptuje plany strategiczne jednostek oraz przydziela zasoby;
 • kontroling, który monitoruje realizację planów na poziomie taktycznym i strategicznym i raportuje do zarządu;
 • sprzedaż, która realizuje strategię banku w obszarze sprzedaży, wyznacza plany sprzedażowe, zarządza rozwojem sieci sprzedaży oraz wspólnie z marketingiem opracowuje ofertę i plany kampanii;
 • operacje/kanały, które realizują obsługę klienta oraz akcje marketingowe.

Dopiero w tak zdefi niowanej strukturze możliwa jest kompleksowa obsługa kampanii marketingowych.

Bazą dla procesu jest spójne repozytorium danych marketingowych, a celem zebranie informacji o kliencie oraz o podejmowanych wobec niego działaniach. Mogą one być istotne w analizie jego potrzeb i oceny efektywności podejmowanych akcji.

Kolejne kroki procesu to analiza, plan, działanie. Analiza wzbogaca informacje na temat klientów, umożliwiające precyzyjne określenie potencjału bazy klienckiej i zdefi niowanie odpowiedniej strategii. Plan określa taktyki, którymi będzie realizowana strategia. Działanie realizuje zaplanowane taktyki. Pętlę domykają spójne metody pomiaru wyników akcji zarówno na poziomie taktycznym (poszczególnych akcji), jak również ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: