Ranking 50 Największych Banków w Polsce 2010: Wywiad – Janusz Diemko: Musimy pamiętać o kliencie

BANK 2010/06

Rozmowa z Januszem Diemko - prezesem zarządu First Data Polska S.A.

Rozmowa z Januszem Diemko - prezesem zarządu First Data Polska S.A.

Jakie zalety niesie outsourcing usług dla banków?

Samo przekonanie banków do celowości korzystania z usług firmy zewnętrznej nie jest łatwe. Zwłaszcza duże banki posiadające rozbudowane i relatywnie nowoczesne systemy informatyczne są przekonane o celowości bazowania na własnych zasobach i potencjale. Nie jest jednak prawdą, że każdy pozostaje samowystarczalny. Skutecznie docieramy do banków, które wchodzą na dany rynek, bo ich zarządy nie chcą tracić cennego czasu na budowanie niezbędnych struktur od zera. Zależy im na szybkim i sprawnym wdrożeniu usługi. Istotne znaczenie ma również segmentacja rynku. Dużym wzięciem cieszą się bankomaty, personalizacja bez mała w pełnym zakresie, trudno bowiem znaleźć przykład banku, który wykonywałby personalizację wewnątrz organizacji, ale już w obszarze obsługi bazy kart jest trudniej, zwłaszcza w odniesieniu do dużych banków.

Jak zatem zachęcić do korzystania z Waszych usług?

Jesteśmy firmą o globalnym zasięgu, takim potencjale i doświadczeniu. Żadna organizacja nie dysponuje nieograniczonymi zasobami na kompleksową obsługę wszystkich procesów, stąd popyt na usługi outsourcingowe. Pomimo że zwykle informatycy twierdzą „wszystko możemy zrobić, sami, zrobimy najlepiej i najtaniej” – to jednak ograniczoność zasobów powoduje zlecanie niektórych prac informatycznych firmom zewnętrznym. Ta zasada ma zresztą zastosowanie także w naszym przypadku, gdyż część zadań delegujemy sprawdzonym partnerom. Wydawnictwo kart, personalizację, zarządzanie bankomatami opieramy na własnych systemach, ale podczas wdrażania wielu dużych projektów posiadane zasoby często wymagają wsparcia zewnętrznego. Zatem kwestią istotną jest przekonanie banków, że nie wszystko da się zrobić na czas w oparciu o własne zasoby. Dotyczy to zwłaszcza złożonych produktów i usług, jak np. EMV czy nową wersję EMV, tj. DDA, gdzie mamy do czynienia z dynamicznymi kluczami. Samodzielne podejmowanie takich zadań powoduje generowanie kosztów do poziomu przekroczenia planowanych budżetów, bez gwarancji uzyskania pożądanego efektu końcowego. W takich przypadkach praktyczne doświadczenie outsourcera, który z reguły wdraża nowe projekty pilotażowo, a więc w mniejszej skali, pozwala eliminować występujące problemy związane z oszczędnością czasu i nakładów finansowych.

Czy wobec tego mniejsi partnerzy nie są w gorszej sytuacji?

Przeciwnie, korzystają bowiem ze swoistej renty pierwszeństwa, zaś rozwiązanie problemów mniejszych baz jest z reguły łatwiejsze niż w przypadku baz milionowych. Ponadto w zamian za ewentualne ryzyko uzyskują korzystniejsze ceny.

Jakie korzyści płyną z takiego rozwiązania dla dużych partnerów?

Przede wszystkim praktyczne przetestowanie wdrażanego systemu w mniejszej skali pozwala wykryć i wyeliminować ewentualne słabe punkty, innymi słowy rozwiązać problemy o złożonym charakterze. Jednostkowa cena usługi, a przez to jej konkurencyjność rynkowa ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: