Ranking 50 największych banków w Polsce 2011: Analiza – podrankingi: Ranking kont bankowych

BANK 2011/06

W tegorocznej edycji do ankiety rozsyłanej do uczestników rankingu 50 największych banków dodaliśmy pytania dotyczące prowadzonych przez uczestników kont dla osób fizycznych oraz opłat z nimi związanych. Na podstawie uzyskanych danych przygotowaliśmy ranking kont dla osób prywatnych oraz spojrzenie na konta z perspektywy dochodów banku. Nie pokazywaliśmy kont niemających co najmniej 100 użytkowników, a także kont typowo oszczędnościowych lub ni

W tegorocznej edycji do ankiety rozsyłanej do uczestników rankingu 50 największych banków dodaliśmy pytania dotyczące prowadzonych przez uczestników kont dla osób fizycznych oraz opłat z nimi związanych. Na podstawie uzyskanych danych przygotowaliśmy ranking kont dla osób prywatnych oraz spojrzenie na konta z perspektywy dochodów banku. Nie pokazywaliśmy kont niemających co najmniej 100 użytkowników, a także kont typowo oszczędnościowych lub ni

Kilka banków pokazało konta dla młodzieży lub dla seniorów i one również znalazły się w naszym zestawieniu. Ostatecznie prezentujemy wyliczenia dotyczące 65 kont, część banków opisała więcej niż jedno swoje konto. Na liście nie ma wielu dużych banków oferujących bankowość detaliczną, w tym PKO BP i Pekao S.A. Oprócz kont w bankach komercyjnych prezentujemy również wybrane rachunki prowadzone przez banki spółdzielcze.

Wszystko zależy od…

Nasz ranking to nic innego jak prosta symulacja rocznych wpływów netto z tytułu korzystania z konta. Przyjęliśmy oczywiście uproszczony model. Po stronie kosztów braliśmy opłatę za prowadzenie konta, kartę, wypłaty z bankomatów, przelewy i inne. Jest też strona dochodowa związana z przychodami odsetkowymi od środków na rachunku bieżącym i z lokat.

Symulacja opiera się na przyjętych przez nas założeniach co do parametrów użytkowania konta, tzn. miesięczne wpływy, wysokość utrzymywanych lokat, liczba zewnętrznych przelewów internetowych, liczba wypłat w obcych bankomatach na terenie Polski. Dodatkowo przyjęliśmy występowania trzech typów klienta: podstawowego, aktywnego i premium. Przyjęliśmy, że klient podstawowy ma miesięczne wpływy na konto w wysokości 900 zł, utrzymuje na koncie średnie saldo 200 zł i ma na lokacie 1300 zł. Do symulacji przyjęliśmy 6 przelewów i 3 wypłaty w obcym bankomacie miesięcznie. Drugi typ klienta – aktywny to wpływy miesięczne na konto 6000 zł, przeciętne saldo na rachunku – 1500 zł oraz lokata w wysokości 9000 zł. Dla konta aktywnego przyjmujemy 10 przelewów i 5 wypłat z obcych bankomatów w miesiącu. Konto umownie nazwane premium podlegało symulacji przy miesięcznych wpływach 12 000 zł, średnim saldzie na koncie 3000 zł, a na lokacie klient ma 25 000 zł. Dla tego konta przyjęto 12 przelewów zewnętrznych i 8 wypłat w bankomatach obcych. Dla każdego typu konta wyliczyliśmy orientacyjną kwotę, jaką rocznie pochłaniają opłaty po uwzględnieniu dodatnich wpływów z odsetek (nie odliczamy z wpływów podatku od odsetek). Kwoty zostały zaprezentowane w tabeli 2 – „Ranking kont dla osób ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: