Ranking 50 największych banków w Polsce 2011: Wskazówki metodologiczne do rankingu największych banków

BANK 2011/06

Kolejny ranking największych banków "Miesięcznika Finansowego BANK" obejmuje wyniki 50 podmiotów, które przekazały nam dane za 2010 r. Po przerwie powróciliśmy do prezentacji na naszej liście wyników większych banków spółdzielczych. Banki, które przysłały tylko ankietę bez danych finansowych, nie zostały zaprezentowane w rankingu.

Kolejny ranking największych banków "Miesięcznika Finansowego BANK" obejmuje wyniki 50 podmiotów, które przekazały nam dane za 2010 r. Po przerwie powróciliśmy do prezentacji na naszej liście wyników większych banków spółdzielczych. Banki, które przysłały tylko ankietę bez danych finansowych, nie zostały zaprezentowane w rankingu.

Obecnie większość banków komercyjnych pokazuje swoje dane według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (w tabelach z wynikami odznaczone jako MSSF), pozostałe prezentują w dotychczasowym układzie określanych u nas skrótem PSR (polskie standardy rachunkowości). Dla banków spółdzielczych standardem nadal pozostają PSR. Obydwa układy nie są w pełni porównywalne – my dla potrzeb naszego rankingu przyjęliśmy wiele założeń upraszczających i agregujących wyniki, tak aby były one w maksymalnym stopniu porównywalne.

Banki sklasyfikowane w naszym rankingu uszeregowane zostały według malejącej wielkości sumy bilansowej (na stronach, gdzie prezentujemy szczegółowe wyniki poszczególnych banków, występują one w kolejności malejącej sumy bilansowej). Dane pochodzą z nadesłanych przez banki – bilansu, rachunku wyników oraz z danych dodatkowych z ankiety.

Dodatkowo pokazujemy zestawienia prezentujące banki według ich specjalizacji. Analizujemy banki zakwalifikowane do jednej z następujących grup: detaliczne, uniwersalne i korporacyjne. Jako odrębną kategorię dla wszystkich uczestników uznaliśmy ocenę za efektywność pracowników. Dla tych czterech podrankingów korzystamy z danych dla 50 banków pokazanych w rankingu głównym. Oddzielenie pokazujemy wybrane dane podmiotów oferujących internetowy dostęp do rachunków oraz specjalizujące się w finansowaniu środków transportu oraz udzielające kredytów na zakup nieruchomości. Dla nich pokazujemy wyniki wszystkich banków, które odesłały odpowiedzi – czyli ponad 60 podmiotów.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: