Ranking 50 największych banków w Polsce 2011: Prezentacja – Stalking. Jak teraz windykować?

BANK 2011/06

6 czerwca 2011 r. weszła w życie Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny (Dz.U.2011.72.381). Mocą tej ustawy do Kodeksu karnego został dodany nowy przepis - art. 190a. Zgodnie z jego § 1: "Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

6 czerwca 2011 r. weszła w życie Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny (Dz.U.2011.72.381). Mocą tej ustawy do Kodeksu karnego został dodany nowy przepis - art. 190a. Zgodnie z jego § 1: "Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

Maciej Panfil,
mec., starszy partner w Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy

Natomiast w myśl § 3 art. 190a: „Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Jak wynika z treści uzasadnienia projektu ustawy, zasadniczym celem wprowadzenia do Kodeksu karnego powyższej regulacji była penalizacja zjawiska tzw. stalkingu. Zjawisko to polega w ogólności na powtarzającym się prześladowaniu innej osoby, niepożądanym przez pokrzywdzonego i wzbudzającym w nim poczucie zagrożenia. Nie negując potrzeby ochrony osób będących ofiarami tzw. stalkerów, należy jednak wskazać, iż nowy przepis może ograniczyć wierzycielom możliwości prowadzenia działań w zakresie windykacji polubownej w stosunku do ich dłużników.

...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: