Ranking 50 największych banków w Polsce 2011: Prezentacja – Stalking. Jak teraz windykować?

BANK 2011/06

6 czerwca 2011 r. weszła w życie Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny (Dz.U.2011.72.381). Mocą tej ustawy do Kodeksu karnego został dodany nowy przepis - art. 190a. Zgodnie z jego § 1: "Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

Maciej Panfil,
mec., starszy partner w Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy

Natomiast w myśl § 3 art. 190a: “Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Jak wynika z treści uzasadnienia projektu ustawy, zasadniczym celem wprowadzenia do Kodeksu karnego powyższej regulacji była penalizacja zjawiska tzw. stalkingu. Zjawisko to polega w ogólności na powtarzającym się prześladowaniu innej osoby, niepożądanym przez pokrzywdzonego i wzbudzającym w nim poczucie zagrożenia. Nie negując potrzeby ochrony osób będących ofiarami tzw. stalkerów, należy jednak wskazać, iż nowy przepis może ograniczyć wierzycielom możliwości prowadzenia dział...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: