Ranking 50 największych banków w Polsce 2011: Prezentacja – UCITS IV: nowe regulacje dla sektora funduszy inwestycyjnych

BANK 2011/06

W najbliższym czasie polski sektor funduszy inwestycyjnych czekają duże zmiany, dotyczące funduszy i towarzystw, które nimi zarządzają, a także inwestorów. Wprowadza je dyrektywa Parlamentu Europejskiego, tzw. UCITS IV, kolejna po Bazylei II i MiFID inicjatywa regulacyjna ukierunkowana na standaryzację procesów zarządzania ryzykiem w europejskich instytucjach finansowych.

Maciej Kocon, manager w Firmie Doradczej KPMG,
Bożena Graczyk, partner w Firmie Doradczej KPMG

UCITS IV (ang. Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities – przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe) jest kontynuacją istniejącej już od ponad 20 lat Dyrektywy 85/611/EWG, regulującej tematykę przedsiębiorstw inwestycyjnych. Składają się na nią dwie uzupełniające się legislacje: Dyrektywa 2009/65/WE z 13 lipca 2009 oraz Dyrektywy 2010/42/WE i 2010/43/WE z 1 lipca 2010 r., stanowiących tzw. poziom drugi implementacji. Akty te funkcjonują razem, jako tzw. Dyrektywa UCITS IV, która kompleksowo reguluje funkcjonowanie rynku funduszy inwestycyjnych.

Cele i najważniejsze wymogi

Głównym celem UCITS IV jest ujednolicenie zasad, na jakich funkcjonuje europejski rynek funduszy inwestycyjnych oraz wzmocnienie jego konkurencji, czego ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: