Ranking 50 największych banków w Polsce 2011: Wywiady i opinie – Eugeniusz Gostomski: Opłacalne poręczenia

BANK 2011/06

Małe i średnie przedsiębiorstwa mają trudniejszy dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania niż duże firmy. Znakomita większość MŚP nie ma możliwości pozyskiwania środków z rynku pieniężnego czy kapitałowego w drodze emisji papierów wartościowych. W tej sytuacji głównymi formami finansowania zewnętrznego drobnego biznesu są kredyty bankowe i zobowiązania wobec dostawców.

Eugeniusz Gostomski

Jeżeli chodzi o same kredyty bankowe, to mali i średni przedsiębiorcy często nie mogą ich uzyskać. Powodem odmowy może być zbyt krótka historia kredytowa firmy; brak sprawozdań finansowych z poprzednich lat (dokumentujących uzyskiwane wyniki), działalność w niszowych branżach cechujących się dużą niepewnością, gdy idzie o perspektywy rozwoju; dysponowanie zbyt słabą bazą majątkową mogącą służyć jako zabezpieczenie spłaty zaciągniętych kredytów itp. Banki są też mniej zainteresowane finansowaniem drobnego biznesu dlatego, że małe firmy aplikują o stosunkowo niskie kwoty i w znacznej części na pokrycie bieżących wydatków, a więc na krótki okres. Przynoszą zatem bankom niskie dochody, a przy tym są bardzo pracochłonne. Podejście banków niemieckich do przedsiębiorstw z sektora drobnej wytwó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: