Ranking 50 największych banków w Polsce 2011: Wywiady i opinie – Jacek Wiśniewski: Kryzysowa upadłość

BANK 2011/06

Eksperci nie mają złudzeń; w Polsce instytucja sądowego oddłużania nie funkcjonuje. Dłużnicy zamiast liczyć na wymiar sprawiedliwości, powinni zagrać w totka. Prawdopodobieństwo, że trafią szóstkę, jest niewiele mniejsze od tego, że sąd ogłosi ich niewypłacalność.

Eksperci nie mają złudzeń; w Polsce instytucja sądowego oddłużania nie funkcjonuje. Dłużnicy zamiast liczyć na wymiar sprawiedliwości, powinni zagrać w totka. Prawdopodobieństwo, że trafią szóstkę, jest niewiele mniejsze od tego, że sąd ogłosi ich niewypłacalność.

Jacek Wiśniewski

Dokładnie dwa lata po wejściu w życie przepisów dopuszczających ogłoszenie przez sąd upadłości osób prywatnych Instytut Wymiaru Sprawiedliwości na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości ujawnił wyniki raportu poświęconego tej sprawie. Jego wyniki porażają. Gdy nowe prawo zaczynało obowiązywać, mówiło się, że bankructwo może ogłosić kilkaset tysięcy czy nawet kilka milionów osób. Ogłosiło szesnaście na 1236 złożonych wniosków. 95 proc. z nich odrzucono, bo nie spełniały wymogów formalnych. Z prawa do sądowego oddłużenia skorzystało 1,4 proc. wnioskodawców!

Opinie na temat, dlaczego tak się stało, są podzielone. Adam Szejnfeld, były wiceminister gospodarki, szef Sejmowej Komisji Przyjazne Państwo przekonuje, że ustawa o upadłości konsumenckiej obowiązuje zbyt krótko.

– Według mnie jest to związane nie tyle z literą prawa, ile z jeszcze niską świadomością istnienia takich przepisów oraz niedostateczną wiedzą na temat skutecznego przeprowadzenia tego typu upadłości – przekonywał na zorganizowanej przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych „Debacie okrągłego stołu liderów opinii w sprawie upadłości konsumenckiej”.

W podobnym tonie wypowiadał się Andrzej Roter, dyrektor generalny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. – Potrzebne jest silne wzmocnienie świadomości społecznej co do realnych możliwości korzystania z ustawy – przekonuje. – Konsumenci muszą się po prostu nauczyć, w jaki sposób stosować przepisy ustawy o upadłości w praktyce – dodaje.

Z kolei autor opracowania o upadłości konsumenckiej Marek Jaślikowski z Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości zwraca uwagę na fakt, że ustawa niepotrzebnie zawęża krąg dłużników, którzy mogą skorzystać z procedury oddłużeniowej, a procedury są nadto sformalizowane. – Jeśli 95 proc. wniosków obarczonych jest brakami formalnymi, to trudno za tę sytuację winić wnioskodawców – podkreśla.

Przekonuje, że w obecnej sytuacji zasadne się wydaje objęcie upadłością nie tylko dłużników bez majątku, ale również tych, którzy posiadają stałe źródło dochodów, rolników i kredytobiorców na rzecz jednego wierzyciela.

Eksperci Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wskazują, że dłużnicy powinni mieć możliwość zawierania układów, tak jak to mogą robić przedsiębiorcy. Proponują wreszcie wprowadzenie specjalnych formularzy, które należałoby wypełnić przed złożeniem w sądzie i/lub przyznaniem powiatowemu rzecznikowi konsumentów uprawnień do zgłaszania na wniosek dłużnika takich spraw do sądu.

Rehabilitacja czy wykluczenie?

Upadłość konsumencka jest dopuszczona w USA, Kanadzie, Japonii, Australii, Nowej Zelandii, Norwegii, Szwajcarii, a także w Unii Europejskiej: w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Irlandii, Austrii, Finlandii, Dani, Szwecji, Estonii, Holandii, Belgii, Luksemburgu oraz Portugalii.

„W odróżnieniu od przyjętych rozwiązań prawnych w Ameryce Północnej ustawodawcy europejscy przy określaniu dostępności do procedur oddłużania biorą pod uwagę kwestie moralne, co wyraża ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: