Ranking 50 największych banków w Polsce 2011: Wywiady i opinie – Maciej Brzozowski: Rekomendacje do nowelizacji

BANK 2011/06

Z Maciejem Brzozowskim, zastępcą dyrektora Departamentu Oceny Ryzyka KNF, o projektowanych zmianach w regulacjach dla sektora bankowego - rozmawia Grzegorz Brudziński

Zaczniemy nasz alfabet od litery A?

– Rekomendacja A była nowelizowana kilkanaście miesięcy temu. A zaczniemy może od tego, że jednym z głównych powodów zmian w otoczeniu legislacyjnym sektora bankowego jest konieczność dostosowania się do unijnych przepisów zawartych w nowelizacji Capital Requirements Directive (dyrektywa reguluje kwestie związane z wymogami kapitałowymi banków), mam tu na myśli tzw. CRD III. Uwzględniając czas niezbędny na uchwalenie wynikających z niej zmian, do polskiej praktyki bankowej powinny one wejść z początkiem 2012 r. Nie możemy także zapominać o Capital Requirements Directive IV – jeszcze odleglejszej przyszłości, choć zmiany, które wprowadzą będą istotne. Będą dotyczyły m.in. płynności banków, kompozycji kapitału, funduszy własnych i wskaźnika dźwigni.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: