Ranking 50 największych banków w Polsce 2011: Wywiady i opinie – Polska w oczach inwestorów: Jak cię widzą tak cię oceniają

BANK 2011/06

Dług publiczny 199 proc. PKB i rating na poziomie BBB - to nie ocena wiarygodności kredytowej republiki bananowej, ale symulacja dla naszego kraju w 2035 r. Wszystko przy założeniu, że kolejne rządy będą podchodzić do kwestii długu publicznego z taką samą niefrasobliwością jak dotychczas.

Ewa Kadys

To chyba najczarniejszy scenariusz dla naszego kraju, jaki powstał w ostatnim czasie. Jego autorami są analitycy agencji ratingowej Standard & Poor’s. Jak podkreślają, publikacja nie ma charakteru oficjalnej analizy; to jedynie symulacja. W uzasadnieniu jej wyników tłumaczą: Spodziewamy się stopniowego i umiarkowanego pogorszenia dynamiki długu w krótkiej i średniej perspektywie. Jednak prognozujemy także ostre pogorszenie wzrostu gospodarczego pod koniec horyzontu naszej prognozy. Wysokie tempo wzrostu będzie trudne do utrzymania, gdyż gospodarka stanie się bardziej złożona, a siła robocza będzie się kurczyć

W opinii analityków Standard & Poor’s przy takich założeniach za 25 lat rating dla Polski na poziomie A- byłby nie od utrzymania. Do 2035 r. spodziewamy się, że wskaźniki fiskalne ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: