Ranking 50 największych banków w Polsce 2011: Wywiady i opinie – Remigiusz Stanek: Rola działów compilance w rozwoju strategii produktowej banków

BANK 2011/06

Nie każdy bank ze względu na swoją wielkość posiada wydzielony dział compliance, ale każdy bank posiada pracowników, którzy odpowiadają za zgodność wewnętrznych procedur bankowych z obowiązującym prawem. Procedury te z kolei determinują kształt dokumentacji zewnętrznej banku, która zawarta z klientem może w trakcie trwania stosunku umownego zostać poddana weryfikacji pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami.

Remigiusz Stanek

Dokonując charakterystyki działów compliance, warto dokonać pomocnego w tym celu rozróżnienia pomiędzy nimi a departamentami prawnymi. Te drugie zobowiązane są głównie do obsługi tzw. klienta wewnętrznego, którym są pracownicy banku, zwracający się do prawników z problemami prawnymi wynikającymi z natury wykonywanej przez nich pracy. Prawnicy wewnętrzni podejmują również działania mające na celu zabezpieczenie interesu prawnego banku bądź zajmują się np. procesami restrukturyzacyjnymi.

W przeciwieństwie do nich działy compliance z założenia mają za zadanie koordynowanie procesu zgodności działalności prowadzonej przez bank z obowiązującym prawem. Dotyczy to zarówno aktów wewnętrznych banku, jak i realizujących je wzorów umów przedkładanych klientowi.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: