Ranking 50 największych banków w Polsce 2012: Prezentacja – Biometryczne uwierzytelnianie klienta w oddziale bankowym

BANK 2012/06

Technologia Finger Vein może być z powodzeniem stosowana do wypłat świadczeń socjalnych.

Adam Urban

Biometria jest techniką automatycznego rozpoznawania tożsamości osób na podstawie ich unikatowych cech fizycznych lub behawioralnych. Do metod biometrycznych bazujących na cechach fizycznych zaliczamy biometrię odcisku palca, tęczówki oka, kształtu twarzy lub dłoni czy też biometrie bazujące na wzorze naczyń krwionośnych (palca, dłoni lub nadgarstka).

Biometria naczyń krwionośnych palca (ang. Finger Vein) to najnowszej generacji technologia biometryczna opracowana przez firmę Hitachi w Japonii, oparta na analizie unikatowego wzorca naczyń krwionośnych wewnątrz palca. W celu stworzenia unikatowego wzorca biometrycznego palec jest naświetlany światłem bliskiej podczerwieni za pomocą diod LED znajdujących się wewnątrz skanera. Światło to jest absorbowane przez natlenioną hemoglobinę płynącą w żyłach, co umoż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: