Ranking 50 największych banków w Polsce 2012: Ranking kont bankowych

BANK 2012/06

Mniej uczestników niż przed rokiem to automatycznie mniejsza grupa banków, które przysłały dane umożliwiające nam wykonanie symulacji kosztów klienta związanych z używaniem danego rachunku oraz przychodów, jakie mogłyby generować prezentowane konta dla banków.

W tym roku udało nam się zaprezentować 17 kont prowadzonych przez 9 banków. Opublikowane informacje opieramy głównie na ankietach. W pojedynczych przypadkach musieliśmy w nie zaingerować, gdy np. bank podał hipotetyczne oprocentowanie lokaty powiązanej z ryzykiem inwestycyjnym. Ingerencja polegała na znalezieniu oprocentowania zwykłej lokaty niezawierającej elementu ryzyka inwestycyjnego.

Zasady symulacji

Nasz ranking to uproszczona symulacja rocznych przepływów netto z tytułu korzystania z konta. Sumując koszty, braliśmy pod uwagę opłatę za prowadzenie konta, kartę, wypłaty z bankomatów, przelewy i inne. Strona dochodowa zaś związana jest z przychodami odsetkowymi od środków na rachunku bieżącym i z lokat.

Symulacja opiera się na przyję...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: