Ranking Banków MF BANK: Bank bez barier

Finanse osobiste / Wydarzenia

Oddział Banku Millennium
Fot. Bank Millennium

Dostępność usług finansowych dla wszystkich kategorii klientów stanowiła odrębną kategorię oceny instytucji finansowych w ramach tegorocznego Rankingu Banków „Miesięcznika Finansowego BANK”. Główne wyróżnienie w tej kategorii przyznano Bankowi Millennium.

Anna Pulnar: Już dziś wszystkie bankomaty #Millennium bez wyjątku oraz przeszło 70% placówek tego banku dostosowanych jest do wymagań osób z niepełnosprawnościami #RankingBanków

Kilka milionów Polaków dotkniętych jest różnego rodzaju niepełnosprawnościami – przypomniał podczas tegorocznych Horyzontów Bankowości prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz.

Banki, jako instytucje zaufania publicznego, powinny zapewnić dostęp do swych usług wszystkim grupom klientów bez wyjątku. Szczególnego znaczenia w tym kontekście nabiera właściwe rozpoznanie specyficznych potrzeb tych grup klientów, które są szczególnie narażone na wykluczenie finansowe.

Do tej kategorii należą w pierwszej kolejności osoby dotknięte różnego rodzaju niepełnosprawnościami. – Dziś osoby z niepełnosprawnością stanowią  niemal 12% Polaków i odsetek ten będzie się zwiększał w wyniku starzenia się polskiego  społeczeństwa – przypomniała Anna Pulnar, ekspert ds. CSR w Banku Millennium. Należy jednak pamiętać, że ryzyko wykluczenia cyfrowego dotyka także tych seniorów, którzy nie narzekają na swoje zdrowie.

Tempo rozwoju technologii teleinformatycznych nierzadko sprawia, iż tradycjonalistycznie nastawione osoby starsze nie są w stanie szybko dostosować się do nowoczesnych kanałów świadczenia usług finansowych.

Odrębną grupą klientów narażonych na wykluczenie finansowe są osoby zamieszkujące obszary wiejskie. Dostęp do Internetu na wsi wciąż pozostawia wiele do życzenia, a postępująca redukcja placówek bankowych sprawia, że  w najmniejszych miejscowościach coraz trudniej o obsługę w formie tradycyjnej.

Likwidacja barier w przestrzeni realnej i wirtualnej

 Z tego wszystkiego zdają sobie sprawę reprezentanci wyróżnionego banku. – Bankowość bez barier, dostępna dla każdego klienta bez wyjątku, stanowi dla nas nie tylko działanie o charakterze CSR, ale integralny element filozofii oraz kluczową składową strategii biznesowej Banku Millennium. Naszym celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do usług nie tylko bankowych, ale i pozabankowych – podkreśliła Anna Pulnar.

W tę filozofię wpisuje się konsekwentne likwidowanie przysłowiowych „trzech schodów” zarówno w przestrzeni rzeczywistej, jak również i cyfrowej. Działania te przynoszą wymierny skutek: czterech na pięciu klientów Banku Millennium wykorzystuje dziś nowoczesne, zdalne kanały transakcyjne, a szczególną dynamikę wzrostu daje się zaobserwować w przypadku najwygodniejszej aplikacji mobilnej. – Liczba użytkowników bankowości mobilnej zwiększyła się o ponad 40% rocznie w ostatnich dwóch latach – zauważyła Anna Pulnar.

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu w banku i… kinie

 Tak dobry wynik dało się osiągnąć dzięki właściwemu rozpoznaniu potrzeb zagrożonych wykluczeniem finansowym i zapewnieniem im przyjaznych form współpracy z bankiem.

Już dziś wszystkie bankomaty Millennium bez wyjątku oraz przeszło 70% placówek tego banku dostosowanych jest do wymagań osób z niepełnosprawnościami. – Byliśmy jedną z pierwszych polskich firm, która uwzględniła potrzeby osób z niepełnosprawnościami, i dostosowała pod ich kątem stronę www. Z tego tytułu Bank Millennium otrzymał nagrodę „Strona bez barier” przyznaną przez Fundację „Widzialni” – przypomniała ekspert ds. CSR.

Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK, Kategoria Dostępność

Przypomniała ona również, że w roku 2018 roku Bank Millennium został sygnatariuszem Karty  Różnorodności, a jego działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu wykraczają poza obszar świata finansów. – Podczas Millennium Docs Against Gravity, największego polskiego festiwalu  filmów dokumentalnych, zapewniliśmy udostępnianie filmów kinowych w wersji z  audiodeskrypcją. Pozwoliło to na zwiększenie dostępu do świata  sztuki filmowej osobom z niepełnosprawnościami wzroku – wskazała Anna Pulnar.

Miejsce

Bank

Główne atuty

1.

Bank Millennium SA Bankowość bez barier

Strona www.BankMillennium.pl zgodna ze standardem WCAG 2.0

2.

BNP Paribas Bank Polska SA Obiekt bez barier

Strona www.BNPParibas.pl zgodna ze standardem WCAG 2.0

3.

ING Bank Śląski SA Strona www.ing.pl zgodna ze standardem WCAG 2.0

Dostosowanie placówek do obsługi osób
z niepełnosprawnościami

Wyróżnienia

Bank Spółdzielczy w Koronowie

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

Bank Spółdzielczy w Malborku

Bank Spółdzielczy w Miliczu

Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku

Wyróżniające się podejście do kwestii dostępności na rynkach lokalnych i regionalnych

Bank dostępny także dla… młodych

Zapewnienie szerokiej dostępności dla wszystkich klientów oznacza otwartość nie tylko na potrzeby seniorów czy osób z niepełnosprawnościami, ale również inne grupy konsumentów, w tym millennialsów, którzy również mają dość specyficzne oczekiwania. Dlatego właśnie Bank Millennium zajął drugie miejsce w kategorii „Bank dla młodych”.

To dla nas sygnał, że innowacyjne  usługi, które oferujemy trafiają w oczekiwania młodych ludzi. Chodzi nam przede wszystkim o to,  żeby korzystanie z usług bankowych było jak najprostsze i zajmowało jak najmniej czasu. Dlatego  proponujemy użytkownikom m.in. zupełnie nową, spersonalizowaną aplikację mobilną oraz możliwość  korzystania z chatbota do przeprowadzania operacji bankowych. Idziemy też o krok dalej. Chcemy, aby  aplikacja bankowa stała się centrum łatwego dostępu do innych usług, np. zakupu biletów  komunikacji czy ubezpieczeń – powiedziała Iwona Jarzębska, Dyrektor Departamentu Public Relations w Banku  Millennium.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: