Ranking Banków MF BANK: ING Bank Śląski otwarty dla wszystkich

Finanse osobiste

Kapituła tegorocznego Rankingu Banków „Miesięcznika Finansowego BANK” zdecydowała o stworzeniu dwóch odrębnych kategorii nagród, dedykowanych tym instytucjom finansowym, które podjęły ponadprzeciętne działania w celu zapewnienia dostępu do usług finansowych osobom najbardziej zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. Jedno z tych wyróżnień - „Bank dla Seniora” - przypadło w udziale ING Bankowi Śląskiemu.

ING Bank Śląski - Siedziba w Katowicach
ING Bank Śląski - Siedziba w Katowicach (fot. ING Bank Śląski)

Kapituła tegorocznego Rankingu Banków „Miesięcznika Finansowego BANK” zdecydowała o stworzeniu dwóch odrębnych kategorii nagród, dedykowanych tym instytucjom finansowym, które podjęły ponadprzeciętne działania w celu zapewnienia dostępu do usług finansowych osobom najbardziej zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. Jedno z tych wyróżnień - „Bank dla Seniora” - przypadło w udziale ING Bankowi Śląskiemu.

Joanna Dymna-Oszek: Zależy nam aby nasi klienci otrzymywali proste komunikaty, tak aby bankowość była dla nich przyjazna, transparentna i zrozumiała #HoryzontyBankowości @MiesiecznikBANK @INGBankSlaski

Sukcesywne wydłużanie się czasu ludzkiego życia oraz nieunikniony proces starzenia się społeczeństw stanowi najistotniejszy czynnik kształtujący strukturę demograficzną w państwach Wspólnoty Europejskiej. - Nigdy w historii nie było w społeczeństwie tak dużego odsetka osób mających powyżej 80 lat. Co to oznacza? Jeżeli przewidywana, średnia długość życia w XXI wieku wynosi 80 lat, to jedynie połowa tego czasu przypada na aktywność zawodową – przypomniał podczas tegorocznego Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, Waldemar Zbytek.Postępująca zmiana struktury wiekowej polskiego społeczeństwa będzie mieć istotne znaczenie nie tylko dla rynku pracy czy funkcjonowania systemu emerytalnego. Również i dostarczyciele wszelkiego rodzaju usług finansowych dedykowanych konsumentom w coraz większym stopniu muszą brać pod uwagę faktyczne potrzeby osób starszych, które nie zawsze są skłonne nadążać za cyfrowymi nowinkami.Konieczność pełnego uwzględniania oczekiwań seniorów w procesie tworzenia i dystrybucji usług finansowych ma szczególne znaczenie w przypadku banków, uznawanych za instytucje zaufania publicznego.Wiele usług dostarczanych przez bankowość, poczynając od płatności poprzez prowadzenie kont aż po zapewnienie dostępu do platform administracji publicznej, determinuje funkcjonowanie obywateli w nowoczesnym, cyfrowym społeczeństwie, muszą być one zatem jak najszerzej dostępne, tak, by nikt nie czuł się wykluczony. 

Nieprzypadkowo też kapituła tegorocznego Rankingu Banków „Miesięcznika Finansowego BANK” zdecydowała o stworzeniu dwóch odrębnych kategorii nagród, dedykowanych tym instytucjom finansowym, które podjęły ponadprzeciętne działania w celu zapewnienia dostępu do usług finansowych osobom najbardziej zagrożonym wykluczeniem cyfrowym.Jedno z tych wyróżnień - „Bank dla Seniora” - przypadło w udziale ING Bankowi Śląskiemu, który wyprzedził Bank Pekao oraz PKO Bank Polski.Na czym polega aktywność tej instytucji na rzecz kształtowania bankowości przyjaznej dla osób starszych? Na to pytanie odpowiedziała nam Joanna Dymna-Oszek, Dyrektor Biura Zarządu ING Banku Śląskiego.Zgodnie ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju – Bank równych szans, w ING Banku Śląskim jesteśmy otwarci dla wszystkich. Usuwamy bariery w dostępie do naszych usług, w tym bariery architektoniczne. Przeciwdziałamy cyfrowemu wykluczeniu, to między innymi dla klientów seniorów wprowadziliśmy asystę w oddziałach, dzięki której zachęcamy i edukujemy naszych klientów jak korzystać z bankowości internetowej, mobilnej. Na bieżąco, na podstawie  rozmów z naszymi klientami, wypracowujemy plany działań, które wspierają naszych klientów w zarządzaniu ich finansami i podejmowaniu decyzji finansowych. Naszych  pracowników edukujemy w zakresie zapobiegania wyłudzeniom, których ofiarami często  padają osoby starsze. Dbamy też o prostą komunikację – zarówno wewnątrz naszej organizacji, jak i w rozmowach z naszymi klientami. Zależy nam aby nasi klienci otrzymywali proste  komunikaty, tak aby bankowość była dla nich przyjazna, transparentna i zrozumiała. 

  
Udostępnij artykuł: