Ranking funduszy inwestycyjnych. Które TFI znalazły się na podium?

Z rynku

Według Rankingu Funduszy Analiz Online najwięcej funduszy z najwyższą oceną (4a lub 5a) w horyzoncie 36-miesięcznym miały następujące towarzystwa: Skarbiec TFI (15 funduszy), PKO TFI (13) i Santander (12). Średnie oceny tych funduszy na koniec maja br. wyniosły odpowiednio: 4,4; 3,5 oraz 3,4.

Ranking
Ranking Fot. stock.adobe.com/Jakub Jirsák

Według Rankingu Funduszy Analiz Online najwięcej funduszy z najwyższą oceną (4a lub 5a) w horyzoncie 36-miesięcznym miały następujące towarzystwa: Skarbiec TFI (15 funduszy), PKO TFI (13) i Santander (12). Średnie oceny tych funduszy na koniec maja br. wyniosły odpowiednio: 4,4; 3,5 oraz 3,4.

Według Rankingu Funduszy @analizy_pl najwięcej funduszy z najwyższą oceną w horyzoncie 36-miesięcznym miały: @skarbiec, #PKOTFI i #Santander

"Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najlepsze fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny" - czytamy w raporcie.Funduszy, które otrzymały notę w horyzoncie 36-miesięcznym jest obecnie 335, czyli znacznie ponad połowa spośród wszystkich FIO i SFIO z oferty polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych.Czytaj także: Dwie trzecie funduszy inwestycyjnych zakończyło maj ze stratą >>>

Na czele rankingu Skarbiec TFI 

Skarbiec TFI to towarzystwo, które w swojej ofercie ma najwięcej funduszy wysoko ocenionych w 36-miesięcznym Rankingu Analiz Online. To również TFI, w którym średni ranking wszystkich ocenionych funduszy (łącznie 17) jest najwyższy (4,4). "Towarzystwo znane jest z bardzo dobrej oferty funduszy akcji zagranicznych - aż pięć ma bardzo wysoki ranking - Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO), Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO), Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO), Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO), Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO)" - wskazały Analizy Online."Dobre wyniki w perspektywie kilkuletniej to zasługa ciężkiej pracy zarządzających, stabilnego i profesjonalnego zespołu ekspertów odpowiadających za strategie inwestycyjne poszczególnych funduszy. To mocna strona Skarbiec TFI - w tym zakresie nic się nie zmienia - chcemy dostarczać naszym klientom jak najlepsze wyniki wypracowywane przez najwyższej klasy ekspertów na krajowym rynku inwestycyjnym" - skomentowała prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI Anna Milewska.

"Warto podkreślić, że analiza wyników funduszy w ujęciu 3-letnim jest jedną z istotnych miar prezentujących efekty pracy zarządzających. Bieżące podsumowanie obejmuje bowiem tąpnięcie na rynkach kapitałowych w 2018 r. To również istotna informacja w kontekście rynku PPK - długoterminowe oszczędzanie jest jak najbardziej zasadne - bo tylko wtedy można mówić o skutecznie prowadzonym procesie inwestycyjnym" - dodała.

Na drugim miejscu PKO TFI

Na drugim miejscu jest PKO TFI - największe towarzystwo oferujące szeroko dostępne fundusze inwestycyjne. Tych z oceną najwyższą 4a bądź 5a ma 13 (na 25 ocenionych). Oprócz funduszy będących od zawsze w ofercie tego towarzystwa, jest kilka funduszy Gamma, nad którymi niegdyś pieczę sprawowało nieistniejące już, a przejęte przez PKO TFI, KBC TFI. W tym wypadku ocena 36-miesięczna jest więc zasługą pracy obydwu zespołów, podały Analizy Online.

Podium zamyka Santander TFI

Santander TFI oferuje dobre fundusze - jak oceniają Analizy Online - zarówno klientom banku Santander, jak i Credit Agricole. Wśród nich jest Credit Agricole Stabilnego Wzrostu - fundusz, który od lipca 2015 roku cały czas utrzymuje najwyższą ocenę 5a - takich przypadków wśród wszystkich pozostałych rozwiązań dostępnych na rynku można policzyć na palcach jednej ręki. Dwa z nich to fundusze Investors TFI (Investor Zrównoważony i Investor Zabezpieczenia Emerytalnego). To towarzystwo również znalazło się bardzo wysoko w zestawieniu z 10 funduszami z oceną 4a lub 5a, wskazano w raporcie."Naszym zadaniem jest wypracowanie najlepszego wyniku inwestycyjnego przy jednoczesnej kontroli ryzyka. Wyniki inwestycyjne powinny być stabilne, a ryzyko strat ograniczone w długim horyzoncie. Santander TFI charakteryzuje niezmienna strategia inwestowania w starannie wyselekcjonowane spółki oraz zespół ludzi, którzy są doskonałymi fachowcami, a w dodatku od lat wspólnie zdobywają doświadczenie. Cieszymy się, że rankingi takie jak Analiz Online pokazują, że nasze podejście się sprawdza" - skomentowała członek zarządu Santander TFI Marlena Janota.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: