Ranking funduszy inwestycyjnych w czerwcu: PKO TFI utrzymało pozycję lidera sprzedaży

Z rynku

Wartość aktywów polskich funduszy inwestycyjnych wzrosła o prawie 3,2 mld zł (tj. o 1%) m/m do 308,1 mld zł na koniec czerwca, podały Analizy.pl.

Logo PKO TFI
Fot. Materiały prasowe PKO TFI

Wartość aktywów polskich funduszy inwestycyjnych wzrosła o prawie 3,2 mld zł (tj. o 1%) m/m do 308,1 mld zł na koniec czerwca, podały Analizy.pl.

Aktywa funduszy detalicznych wzrosły o niemal 2,4 mld zł, podały Analizy.pl. Czerwiec był czternastym z rzędu miesiącem dodatniego salda wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych i kolejnym, w którym bilans sprzedaży był niższy mdm - poinformowały Analizy.pl w raporcie, dotyczącym miesięcznej sprzedaży w polskich funduszach. Analitycy zwrócili uwagę, że PKO TFI utrzymało pozycję lidera sprzedaży, a na drugiej pozycji wylądowało niezależne towarzystwo Quercus TFI.

Czerwcowe dane o sprzedaży funduszy wpisały się w dotychczasową tendencję (każdy kolejny miesiąc przynosi niższe wartości).

"W czerwcu bilans wpłat i wypłat był najniższy w tym roku i wyniósł ok. 1,14 mld zł w porównaniu do 1,26 mld zł w maju. Struktura sprzedaży była bardzo podobna do majowej. Ponownie inwestorzy wypłacali swoje oszczędności z funduszy dłużnych (ponad -1,0 mld zł), by inwestować w fundusze o wyższym profilu ryzyka" - napisano w raporcie.

Czytaj także: Fundusze akcji rynków rozwiniętych z najwyższymi stopami zwrotów w czerwcu >>>

Niesprzyjające warunki rynkowe

"Funduszom dłużnym, szczególnie inwestującym na rynku obligacji skarbowych, nie sprzyjają warunki rynkowe – wysoka inflacja oraz niskie rentowności obligacji. Po kilku bardzo dobrych latach, zaczęły wypracowywać nieatrakcyjne wyniki, nierzadko wręcz straty. W efekcie z miesiąca na miesiąc pozyskiwały coraz mniej nowego kapitału, a od maja wręcz odpływ środków" - zauważono.

Bilans sprzedaży w funduszach dłużnych przekroczył -1,0 mld zł

W czerwcu bilans sprzedaży w funduszach dłużnych przekroczył -1,0 mld zł (w porównaniu do -0,8 mld zł w maju). Podobnie jak w maju, klienci wypłacali oszczędności głównie z funduszy obligacji długoterminowych, czyli tych mniej odpornych na wzrosty rentowności (czy to skarbowych, czy uniwersalnych) – łącznie -1,1 mld zł). W odróżnieniu do maja klienci wypłacali oszczędności także z funduszy dłużnych krótkoterminowych (dawnych gotówkowych) – prawie -0,4 mld zł, mimo że w tej grupie znalazł się czerwcowy bestseller - PKO Obligacji Skarbowych.

Nie wszystkie grupy funduszy dłużnych notowały odpływy

Jak podano, nie wszystkie grupy funduszy dłużnych notowały odpływy – zainteresowaniem klientów cieszyły się fundusze obligacji korporacyjnych, które pozyskały prawie 0,4 mld zł nowego kapitału. Wśród nich znalazły się dwa z czterech funduszy z bilansem sprzedaży przekraczającym 100 mln zł: Quercus Ochrony Kapitału oraz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych. Przewagę nabyć odnotowały także fundusze obligacji zagranicznych (+0,2 mld zł netto).

"Odbicie gospodarki, pozytywne prognozy co do zysków spółek, ale i wysoka inflacja czy nie najlepsze perspektywy dla funduszy dłużnych skłaniają inwestorów do przenoszenia swoich inwestycji w kierunku funduszy inwestujących przynajmniej część portfela na rynku akcji czy na rynku surowców" - ocenili analitycy.

Najwięcej kapitału napłynęło do funduszy mieszanych

W czerwcu najwięcej kapitału napłynęło do funduszy mieszanych – prawie 0,8 mld zł netto. To najlepszy wynik sprzedażowy od przełomu 2013/2014.

"Fundusze mieszane szczyt popularności notowały podczas hossy z lat 2005-2007. Wówczas co miesiąc trafiało do nich średnio po ok. 1,8 mld zł, a ich udział w rynku przekraczał 50 proc. (obecnie poniżej 14 proc.). Podobnie jak w maju najwięcej środków pozyskały Pekao Kompas oraz BNP Paribas Aktywnego Inwestowania. Czerwcowy wynik byłby jeszcze lepszy, gdyby nie wysoki odpływ kapitału z PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek – jednego z największych funduszy mieszanych (-152 mln zł)" - napisali.

Swoją dobrą passę kontynuowały fundusze akcyjne

W czerwcu swoją dobrą passę kontynuowały fundusze akcyjne, które pozyskały łącznie prawie 0,8 mld zł (ponad 750 mln zł).

"Generalnie to właśnie fundusze akcyjne brylują obecnie na świecie. Jak podał niedawno EPFR w pierwszej połowie roku bilans sprzedaży globalnych funduszy akcji wyniósł ok. 580 mld dolarów. I jeśli tempo sprzedaży utrzyma się w drugiej połowie roku, to całoroczna sprzedaż netto byłaby wyższa niż całkowita sprzedaż łączna z ostatnich 20 lat razem wziętych" - podali.

"W Polsce większą popularnością cieszyły się fundusze akcji zagranicznych (+0,5 mld zł), wśród których brylowały różne fundusze sektorowe z PKO TFI i Skarbiec TFI. Udany miesiąc miały także fundusze akcji polskich, do których klienci wpłacili ok. 250 mln zł netto. Tym razem nieco więcej nowego kapitału pozyskały fundusze o uniwersalnej strategii (ponad 130 mln zł netto) z PZU Akcji KRAKOWIAK na czele" - wskazali.

Na trzecim miejscu pod względem napływów netto fundusze PPK

Na trzecim miejscu pod względem napływów netto znalazły się fundusze PPK, które z racji swojej konstrukcji cieszą się systematycznym napływem składek od pracowników i pracodawców. Saldo wpłat i wypłat było zbliżone do majowego i nieznacznie przekroczyło 0,3 mld zł.

"W tym roku dobrą passę mają także fundusze absolutnej stopy zwrotu oraz fundusze surowcowe, które wszystkie sześć miesięcy zakończyły z przewagą nabyć. W czerwcu pozyskały odpowiednio nieco ponad 0,2 mld zł oraz prawie 0,25 mld zł. Wśród nich znalazł się jeden z czerwcowych bestsellerów - PKO Surowców Globalny (+106 mln zł). Wysoko w tabeli znalazły się także (ponownie) NN (L) Indeks Surowców oraz Santander Prestiż Alfa.

Pałeczkę lidera sprzedaży utrzymało PKO TFI

W czerwcu pałeczkę lidera sprzedaży utrzymało PKO TFI (377 mln zł), które od początku roku pozyskało łącznie prawie 4,0 mld zł (najwięcej ze wszystkich TFI).

Na drugim miejscu Quercus TFI

Na drugim miejscu znalazło się niezależne TFI – Quercus TFI z 246 mln zł, dzięki bardzo dobrej sprzedaży funduszu ochrony kapitału.

Pierwszą trójkę zamyka PZU TFI

Pierwszą trójkę zamyka PZU TFI ze 175 mln zł, które napłynęły - w przeciwieństwie do ogólnorynkowych tendencji - głównie do funduszy dłużnych.

"Całe pierwsze półrocze zamykamy z bilansem na poziomie +17 mld zł. Powyżej 1 mld zł, poza PKO TFI, pozyskały Santander TFI (+2,3 mld zł), NN Investment Partners TFI (2,1 mld zł), Pekao TFI (1,6 mld zł) oraz TFI PZU (1,1 mld zł)" - podali analitycy.

"Dla 7 TFI ten okres zakończył się z przewagą umorzeń, która dotknęła m.in. Noble Funds TFI, MCI Capital TFI oraz Eques Investment TFI" - dodali.

Umiarkowany optymizm w czerwcu

Półrocze drugiego roku pandemii rynek funduszy zamyka umiarkowanym optymizmem. Aktywa pod zarządzaniem systematycznie rosną, bilans sprzedaży od ponad roku jest na plusie. Widoczna jest jednak tendencja spadkowa.

- Z pewnością wpływ na nią mają umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy uznawanych za bezpieczne, o niskim potencjale zysku. Przyczyną jest wysoka inflacja, a także niskie rentowności obligacji skarbowych. Uważnie przyglądamy się reaktywacji i rosnącym napływom do produktów z udziałem akcji, do czego przyczyniają się dobre wyniki wypracowywane na rzecz klientów przez zarządzających. Ta zmiana preferencji klientów może świadczyć również o przekonaniu inwestorów o pozytywnych perspektywach naszej gospodarki  -  mówi Małgorzata Rusewicz, Prezes IZFIA.

Udostępnij artykuł: