Ranking OFE w listopadzie 2018 r. Dużo lepszy miesiąc od poprzednich

Mój plan emerytalny

Słoik z pieniędzmi z napisem: emerytura na tle wykresów
Fot. stock.adobe.com/pinkomelet

Listopad był zdecydowanie lepszy od kilku poprzednich miesięcy dla oszczędzających w OFE.

W samym listopadzie wyniki #OFE ukształtowały się w przedziale 3,3-4,5%. Największy zysk wypracował OFE PZU „Złota Jesień”.

Po fatalnym październiku, w listopadzie część rynków – szczególnie wschodzących – wróciła na ścieżkę wzrostu. Indeks MSCI AC World wzrósł o blisko +1,3%. Ważnym wydarzeniem dla rynku emerytalnego było podpisanie przez prezydenta ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych w połowie miesiąca. PPK mają dotyczyć, według szacunków rządu, około 11,5 mln pracowników i zapewnić dodatkowe oszczędności dla przyszłych emerytów. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić od 2 do 4 proc. wynagrodzenia. Z kolei pracodawca dopłacałby składkę od 1,5 proc. do 4 proc. wynagrodzenia. Poza tym będzie obowiązywała coroczna dopłata z budżetu w wysokości 240 zł oraz „opłata powitalna” w wysokości 250 zł.

Wyniki funduszy emerytalnych

Wyniki OFE w listopadzie 2018 r.

Indeks WIG na koniec miesiąca przebił poziom 58 tys. punktów, zyskując + 5,2%. Najlepiej radziły sobie największe spółki zgrupowane w indeksie WIG20 (+6,5%), w przeciwieństwie do mniejszych spółek. Indeks mWIG40 zyskał +3,3%, ale już sWIG80 zamknął listopad z minimalną stratą (-0,3%). Dzięki poprawie koniunktury na warszawskim parkiecie, listopad okazał się sprzyjający także dla OFE, które zarobiły średnio +3,8%. To drugi najlepszy miesiąc w tym roku (najlepszy był lipiec +5,8%) i czwarty dodatni. Dzięki temu poprawił się wynik średnioterminowy (+14,4% w skali 24 miesięcy).

W samym listopadzie wyniki OFE ukształtowały się w przedziale 3,3-4,5%. Największy zysk wypracował OFE PZU „Złota Jesień”.

Ranking OFE

Miniony miesiąc przyniósł kilka przetasowań w rankingu OFE. Lider październikowego zestawienia Generali OFE spadło na czwartą pozycję, mimo najwyższego wyniku w skali 12 miesięcy (strata -6,1%). Na pierwsze miejsce, po kilku miesiącach przerwy, wrócił Aviva OFE. Na drugim miejscu utrzymał się AEGON OFE z oceną 5a w horyzoncie rocznym, mimo najniższej oceny w horyzoncie 3-letnim (1a). Z kolei na wysoką trzecią pozycję wskoczyło Nationale-Nederlanden OFE, którego ocena długoterminowa wzrosła do 4a.

Ranking OFE w listopadzie 2018 r.

Najsłabiej w naszym rankingu radzi sobie Allianz Polska OFE, który w listopadzie otrzymał najniższe noty (1a) w obu zestawieniach.

Aktywa OFE

Aktywa OFE w listopadzie 2018 r.

Listopad przyniósł wzrost aktywów zgromadzonych w OFE o 5,6 mld zł (+3,6%) do 159,8 mld zł na koniec miesiąca. Za tak dużym wzrostem aktywów stoją głównie dodatnie wyniki z zarządzania, które szacujemy na ok. +5,97 mld zł. Jednocześnie ujemny bilans przepływów między OFE a ZUS wyniósł ponad -0,38 mld zł. Przelew środków z OFE do ZUS w ramach tzw. suwaka wyniósł w październiku -0,61 mld zł, podczas gdy ZUS przelał na konta OFE jedynie +0,23 mld zł.

Komentarz IGTE

– W ostatnich miesiącach szereg zdarzeń miał negatywny wpływ na polski rynek kapitałowy, zarówno w kontekście wyników, jak i w kwestii zaufania. Listopad przyniósł poprawę czynników zewnętrznych wpływających na kondycję naszego rynku, ponadto długi proces tworzenia legislacji systemu długoterminowych oszczędności w Polsce został zakończony i dał swój impuls do wzrostów. Te fakty miały bezpośrednie przełożenie na osiągnięte przez fundusze wyniki. To jak przygotujemy rynek na PPK, i jak je wdrożymy, będzie miało wpływ nie tylko na ich wyniki, ale również na wyniki innych form wspólnego inwestowania, a w konsekwencji na przyszłość całego rynku kapitałowego – podsumowuje Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

Źródło: Zespół Analiz Online

Udostępnij artykuł: