Ranking “50 najwiekszych banków w Polsce” 2012

Ranking 50 największych banków w Polsce

Redakcja "Miesięcznika Finansowego BANK" już po raz XVII przygotowała specjalistyczny ranking "50 Największych Banków w Polsce". Zobacz: Pełny Ranking "50 największych banków w Polsce 2012" lub Pierwsze trzy banki w poszczególnych kategoriach. Na podstawie odesłanych przez banki ankiet grono niezależnych ekspertów wyłoniło grono zwycięzców w różnych kategoriach oceniających pozycję rynkową instytucji finansowych na tle całe sektora bankowego. W ankiecie pytamy m.in. o takie danej jak: wskaźniki: CI (koszty do dochodów), ROE (zwrot na kapitale), ROA (zwrot na aktywach), liczbę zatrudnionych, fundusze własne, współczynnik wypłacalności, rezerwy celowe na zaległości zagrożone. Banki oceniane są w następujących kategoriach: Nagroda Główna (wysokość aktywów i pasywów), Efektywność Zatrudnionej Kadry, Sprawność Działania Banków, Consumer Finance, Banki Finansujące nieruchomości. Z okazji XX lecia MF "BANK" Kapituła Nagród Specjalnych Rankingu "50 Największych Banków w Polsce 2012" przyznała specjalne nagrody indywidualne w kategoriach: Osobowość XX lecia, Bankowiec XX lecia, Wizjoner Rynku Bankowego 2011 roku. W składzie kapituły zasiedli: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska - prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, prof. dr hab. Dariusz Filar z Uniwersytetu Gdańskiego - członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP, Andrzej Lech - prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, Józef Wancer - doradca zarządu Deloitte Polska S.A., dr Lech Kurkliński - Szkoła Główna Handlowa, Andrzej Wolski - członek zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Stanisław Brzeg-Wieluński - redaktor naczelny "Miesięcznika Finansowego BANK".   Wyjątkowy charakter tegorocznego rankingu wiązany był z XX-leciem obecności pisma na polskim rynku wydawniczym (po reaktywowaniu tytułu w 1992 roku). Data ta zbiegła się także z dwudziestą rocznicą powstania wydawcy - Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Obie rocznice sprawiają, że ogłoszenie laureatów rankingu "50 Największych Banków w Polsce 2012" miało szczególnie uroczysty charakter.