Raport Ambiens o sektorze wiatrowym

Raporty

Ambiens Sp. z o.o., jedna z czołowych polskich firm działających w obszarze doradztwa środowiskowego,  przygotowała raport na temat barier rozwoju sektora energetyki wiatrowej 2013 roku. Jest to pierwszy tak obszerny materiał opracowany przez ekspertów spółki.

Ambiens Sp. z o.o., jedna z czołowych polskich firm działających w obszarze doradztwa środowiskowego,  przygotowała raport na temat barier rozwoju sektora energetyki wiatrowej 2013 roku. Jest to pierwszy tak obszerny materiał opracowany przez ekspertów spółki.

W wielu sektorach gospodarki wolnorynkowej pojawiają się problemy, mające istotny wpływ na dalszy rozwój kraju. Energetyka wiatrowa jest jednym z celów strategicznych Unii Europejskiej. Szereg korzyści, które wynikają z jej eksploatacji: zwiększają produkt krajowy brutto, dają miejsca pracy, a w ogólnym bilansie korzystnie wpływają na środowisko naturalne.

Z myślą o przyszłych inwestorach nowych technologii, eksperci Ambiens przygotowali raport prezentujący rozwiązania, które blokują prawidłowy rozwój tej gałęzi rynku. W zestawionym materiale wypowiedzi udzielili przedstawiciele: czołowych firm, koncernów energetycznych współpracujących z Ambiens oraz eksperci branżowi. Wśród poruszanych problemów pojawiły się tematy obejmujące brak ustawy o odnawialnych źródłach energii, skomplikowane procedury i długi okres potrzebny na uzyskanie wymaganych zezwoleń oraz konflikty ze społecznościami lokalnymi. Powyższe jak i pozostałe zagadnienia są kluczowe dla firm, które chciałyby zainwestować pieniądze w farmy wiatrowe. Dlatego też opracowany raport będzie wydawany cyklicznie, raz na pół roku. Pozwoli to zweryfikować i uaktualnić informacje  odnośnie poruszanych zagadnień.

kaczerowski.michal.01.250x250"Przygotowane podsumowanie stanowi pigułkę wiedzy nt. sytuacji na rynku energetyki wiatrowej. Pomimo iż, możemy dostrzec wiele problemów, które hamują branże lub zniechęcają wręcz do rozwijania powyższych projektów, zarówno w Polsce jak i na świecie są one niezbędne. Pomysł cyklicznych raportów powstał  już na początku prac przy materiale. Chcemy, aby zainteresowane firmy miały dostęp do bieżących informacji dotyczących perspektyw rozwoju sektora energetyki wiatrowej w kraju." powiedział Michał Kaczerowski, Prezes Zarządu Ambiens.

Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie http://www.ambiens.pl/pliki/Raport_Bariery_Energetyki_Wiatrowej_2013.pdf

Źródło: Ambiens

Udostępnij artykuł: