Raport AMRON-SARFiN – II kwartał 2011 r.

FN 2011/07-09 (lipiec - wrzesień 2011)

W ósmej edycji Raportu AMRON-SARFiN prezentujemy dane z II kwartału 2011 roku w odniesieniu do wyników z kilku poprzednich kwartałów, co pozwala, niezależnie od opinii i komentarzy autorów, na indywidualną ocenę sytuacji i trendów na rynku kredytów hipotecznych oraz na rynkach mieszkaniowych w polskich aglomeracjach. Tradycyjnie, zainteresowanych bardziej szczegółowymi analizami, również dla lokalnych rynków nieruchomości mieszkaniowych i gruntowych, zapraszamy na stronę internetową www.amron.pl, na której raporty udostępniane są w cyklu kwartalnym.

W ósmej edycji Raportu AMRON-SARFiN prezentujemy dane z II kwartału 2011 roku w odniesieniu do wyników z kilku poprzednich kwartałów, co pozwala, niezależnie od opinii i komentarzy autorów, na indywidualną ocenę sytuacji i trendów na rynku kredytów hipotecznych oraz na rynkach mieszkaniowych w polskich aglomeracjach. Tradycyjnie, zainteresowanych bardziej szczegółowymi analizami, również dla lokalnych rynków nieruchomości mieszkaniowych i gruntowych, zapraszamy na stronę internetową www.amron.pl, na której raporty udostępniane są w cyklu kwartalnym.

Wyniki akcji kredytowej uzyskane w II kwartale 2011 roku, zarówno jeśli chodzi o liczbę – 62 197 kredytów, jak i wartość – 13,395 mld zł, oznaczały wzrost w stosunku do wyników z I kwartału br. odpowiednio o 9,33 proc. jeśli chodzi o wartość udzielonych kredytów oraz o 8,02 proc., gdy chodzi o liczbę udzielonych kredytów. Jest to powrót do poziomu akcji kredytowej sprzed roku, w II i III kwartale roku 2010. Był to w dużej mierze efekt systematycznie obniżanych przez banki marż kredytowych oraz innych opłat związanych z udzieleniem kredytu hipotecznego. Innym istotnym czynnikiem wzrostu akcji kredytowej były toczące się w tym czasie w Sejmie prace związane ze zmianą warunków udzielania kredytów w ramach rządowego Programu Rodzina na Swoim. Kredytobiorcy wykorzystywali ostatnią realną szansę skorzystania z dobrodziejstw tego programu w II kwartale 2011 roku, przed wejściem w życie nowych regulacji.” ]

Uzyskanie w pierwszym półroczu wolumenu nowo udzielonych kredytów na poziomie sięgającym prawie 26 mld złotych zdawałoby się potwierdzać prognozę na ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: