Raport AMRON – SARFiN: Kolejny spadek liczby i wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych!

Finanse i gospodarka / Raporty

W pierwszym kwartale bieżącego roku odnotowano spadki liczby i wartości udzielanych kredytów odpowiednio o 5,96% i 5,46%. W strukturze walutowej nowego portfela kredytowego dalszemu wzmocnieniu uległa pozycja kredytów złotowych (do poziomu 84% w I kwartale 2012). Jedynym wskaźnikiem akcji kredytowej, który osiągnął swoje kolejne maksimum, okazała się średnia wartość udzielonego kredytu hipotecznego, która przekroczyła 209 tys. złotych. W I kwartale 2012 r. nastąpiła kontynuacja spadku cen mieszkań, wynikająca ze wzrostu podaży nowych mieszkań oraz osłabienia akcji kredytowej, co z kolei przełożyło się na zmniejszenie efektywnego popytu na mieszkania - takie wnioski płyną z najnowszej 11. edycji Raportu AMRON-SARFiN.

W pierwszym kwartale bieżącego roku odnotowano spadki liczby i wartości udzielanych kredytów odpowiednio o 5,96% i 5,46%. W strukturze walutowej nowego portfela kredytowego dalszemu wzmocnieniu uległa pozycja kredytów złotowych (do poziomu 84% w I kwartale 2012). Jedynym wskaźnikiem akcji kredytowej, który osiągnął swoje kolejne maksimum, okazała się średnia wartość udzielonego kredytu hipotecznego, która przekroczyła 209 tys. złotych. W I kwartale 2012 r. nastąpiła kontynuacja spadku cen mieszkań, wynikająca ze wzrostu podaży nowych mieszkań oraz osłabienia akcji kredytowej, co z kolei przełożyło się na zmniejszenie efektywnego popytu na mieszkania - takie wnioski płyną z najnowszej 11. edycji Raportu AMRON-SARFiN.

Wyniki akcji kredytowej uzyskane w I kwartale 2012 roku, zarówno w przypadku liczby kredytów - 47 723 sztuk, jak i ich wartości - 10,2 miliarda złotych, okazały się niższe o odpowiednio 5,96% i 5,46% od wyników z IV kwartału 2011. Dane te są również znacznie niższe niż w analogicznym okresie 2011 roku. W efekcie zmian relacji kursowych złotego do euro oraz franka szwajcarskiego, które miały miejsce w I kwartale 2012 r. po raz pierwszy w analizowanym okresie obniżyła się łączna wartość portfela kredytów hipotecznych w sektorze bankowym, osiągając poziom 308 mld złotych.

Jedynym wskaźnikiem akcji kredytowej, który osiągnął swoje kolejne maksimum okazała się średnia wartość udzielonego kredytu hipotecznego, która przekroczyła 209 tys. złotych. W strukturze walutowej nowego portfela kredytowego dalszemu wzmocnieniu - aż o 7 % - uległa pozycja kredytów złotowych, które sięgają poziomu blisko 85 % przy jednoczesnym, śladowym już udziale kredytów we franku szwajcarskim na poziomie 1,06%.

"Kolejny słabszy kwartał na rynku mieszkaniowym pokazuje, że trzeba przeanalizować przyczyny, ale i potencjalne konsekwencje długofalowej tendencji spadkowej. Wydaje się, że jest już najwyższa pora na to, aby szeroko rozumiana polityka mieszkaniowa stała się jednym z priorytetów państwa. Konsekwencje zaniechań mogą być bardzo bolesne zarówno dla nabywców, jak i dla budżetu państwa. Niezbędne jest uruchomienie powszechnego systemu długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe." - podkreśla Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

W kontekście relatywnie słabszej akcji kredytowej niż przed rokiem, zaskakująco wyglądają liczby dotyczące inwestycji mieszkaniowych. Według danych GUS liczba oddanych do użytkowania mieszkań (ponad 36 tys. sztuk) wzrosła w I kwartale 2012 roku o ponad 32 % w relacji do I kwartału roku 2011, przy nieznacznym (około 2 %) wzroście liczby wydanych pozwoleń i rozpoczętych inwestycji.

"Wyniki akcji kredytowej w ostatnich kwartałach potwierdzają, że możemy mieć do czynienia z czynienia z trendem spadkowym. Obawiam się, że będzie on kontynuowany w dalszej części 2012 roku. W tym samym czasie wzrosła liczba oddanych do użytku mieszkań, można spodziewać się, że wiele z nich nie znajdzie nabywców. Powinno to zostać potraktowane jako czytelny sygnał dla rządu i parlamentu, iż nadszedł już czas na odważne decyzje w polityce mieszkaniowej." - mówi Jacek Furga, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich, Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Konsekwentnie, choć w wymiarze raczej symbolicznym, kontynuowany jest spadek średnich cen transakcyjnych mieszkań. Do obniżki średnich cen, które byliśmy skłonni zapłacić za metr kwadratowy mieszkania w I kwartale z jednej strony przyczynił się wzrost podaży nowych mieszkań, w tym zwiększona oferta mieszkań z nowo rozpoczynanych inwestycji, z którą deweloperzy pojawili się na rynku przed wejściem w życie ustawy wprowadzającej obowiązek prowadzenia rachunków powierniczych. Z drugiej strony, czynnikiem sprzyjającym spadkom cen było osłabienie akcji kredytowej, przekładające się na zmniejszenie efektywnego popytu na mieszkania.

Wycofanie się banków z oferty kredytów walutowych, wejście w życie Rekomendacji S oraz wygaszanie programu "Rodzina na Swoim" znalazły odzwierciedlenie w liczbach obrazujących stan rynku kredytów hipotecznych i rynku transakcji mieszkaniowych w I kwartale 2012 roku. Mimo to autorzy raportu podtrzymali swoją prognozę sprzed kwartału odnośnie wartości kredytów udzielonych w roku 2012 na poziomie 44 mld złotych.

120524.amron.550x343

Pełny raport do pobrania tutaj.

Udostępnij artykuł: