Raport AMRON-SARFiN: Lekkie ożywienie akcji kredytowej w drugim kwartale

Polecamy / Raporty / Tylko u nas

W drugim kwartale 2014 r. akcja kredytowa w segmencie kredytów mieszkaniowych lekko przyspieszyła. Wyniki są powrotem do poziomu osiąganego w III oraz IV kwartale 2013 roku. Banki udzieliły łącznie 45,5 tys. nowych kredytów o wartości 9,6 mld zł. To wzrost odpowiednio o 8,48% i 8,17% wobec pierwszego kwartału.

W drugim kwartale 2014 r. akcja kredytowa w segmencie kredytów mieszkaniowych lekko przyspieszyła. Wyniki są powrotem do poziomu osiąganego w III oraz IV kwartale 2013 roku. Banki udzieliły łącznie 45,5 tys. nowych kredytów o wartości 9,6 mld zł. To wzrost odpowiednio o 8,48% i 8,17% wobec pierwszego kwartału.

Drugi kwartał 2014 r. przyniósł lekkie ożywienie akcji kredytowej w polskich bankach. Wzrost dotyczył zarówno wartości jak i liczby nowo podpisanych umów kredytowych. Łączna liczba nowych umów wyniosła 45 499 sztuk i wzrosła o 8,48% w odniesieniu do I kwartału 2014 roku. Wartość nowych umów wyniosła 9,577 mld zł a jej wzrost wyniósł 8,17% w porównaniu do poprzedniego okresu.

- Po nietypowym pierwszym półroczu 2013 roku, drugi kwartał 2014 r. potwierdził  cykliczność zjawisk zachodzących na rynku kredytów hipotecznych w odniesieniu do wyników zrealizowanych przez sektor bankowy w poprzednich trzech kwartałach. Nie można jednak jeszcze ocenić, czy obserwowany wzrost liczby i wartości kredytów wobec poprzedniego kwartału zwiastuje odbicie czy tylko sezonową korektę - mówi Jacek Furga, Prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP.

Zainteresowanie udziałem w programie "Mieszkanie dla Młodych" było w II kwartale relatywnie mniejsze. Banki zaakceptowały 3842 wnioski na łączną kwotę 88,5 mln złotych. Tym samym, udział kredytów z dofinansowaniem w liczbie nowych umów spadł z 10% w I kwartale do 8,4% w drugim.

- Trudno o ocenę efektywności programu po zaledwie sześciu miesiącach jego funkcjonowania. Musimy również pamiętać, że MdM jest działaniem doraźnym, ukierunkowanym na bardzo wąski segment rynku. W Polsce potrzebne jest natomiast rozwiązanie systemowe. ZBP wypracował dostosowane do polskich uwarunkowań makroekonomicznych założenia działania kas oszczędnościowo-budowlanych, eliminujące obawy o zbyt wysokie koszty i związane z tym zagrożenia dla budżetu państwa z tytułu wspierania skłonności do oszczędzania w tym systemie. Projekt ten został przedłożony właściwym organom władzy. Uruchomienie w Polsce systemu długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe w formule kas budowlanych będzie miało kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju rynku finansowania budownictwa mieszkaniowego - mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP.

Po drugim kwartale, wartość całego portfela kredytów mieszkaniowych osiągnęła poziom 339,244 mld zł. Oznacza to wzrost o 1,25% (o 4,172 mld zł) w porównaniu do I kwartału bieżącego roku. W tym czasie, liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy wzrosła nominalnie o 34 773 (1,91%), wynosząc łącznie 1 855 439 sztuk.

W strukturze walutowej nowo udzielonych kredytów w II kwartale 2014 roku nie doszło do wielkich zmian. Kredyty udzielone w złotym stanowiły 99,69% portfela, a ich udział wzrósł w porównaniu do I kwartału bieżącego roku o 0,21 p.p. Kredyty denominowane w euro stanowiły 0,28% struktury, było to mniej o 0,23 p.p. W kolejnych kwartałach można się spodziewać jeszcze mniejszego udziału tych kredytów w wolumenie, ponieważ już od 1 lipca została ograniczona możliwość udzielania kredytów walutowych. Jedynie osoby zarabiające w walucie obcej będą mogły uzyskać taki kredyt.

Przeciętna wartość kredytu udzielonego w rodzimej walucie wyniosła 205 692 zł, pozostając na niemal takim samym poziomie jak w poprzednim okresie.  Wartość przeciętnego kredytu denominowanego w walucie obcej wyniosła natomiast 653 086 zł, co oznacza wzrost w porównaniu do I kwartału 2014 roku o 152 737 zł (30,53%).

W strukturze nowo udzielonych kredytów w badanym kwartale doszło do wyraźnego wzrostu kredytów w wysokości do 100 tys. zł. Wzrost wyniósł 3,32 p.p. w porównaniu do I kwartału 2014 roku, w rezultacie kredyty te stanowiły 21,70% portfela banków. Najwyższy spadek udziału w strukturze nowych kredytów odnotowano w przypadku kredytów o wartości mieszczącej się w przedziale od 300 do 400 tys. zł i wyniósł on 2,04 p.p.

W II kwartale portfel nowych kredytów zdecydowanie zmniejszył się w segmencie kredytów o wysokim LtV. Udział kredytów, których LtV przekroczyło 80% spadł o 9,08 p.p., w wyniku czego stanowiły one 47,59% portfela nowych kredytów. Natomiast już drugi kwartał z rzędu rośnie popularność kredytów o wskaźniku LtV od 50 do 80%. W badanym kwartale ich udział wzrósł o 7,12 p.p.

Z danych Związku Firm Doradztwa Finansowego, po raz pierwszy publikowanych w raporcie AMRON-SARFiN wynika, że za pośrednictwem sześciu największych firm należących do ZFDF, w II kwartale udzielono kredytów o wartości 3,6 mld zł, co stanowi 38,4% wartości wszystkich kredytów udzielonych w tym okresie.

- W drugim kwartale obserwowaliśmy zwiększony popyt na kredyty hipoteczne. Wzrost aktywności w tym segmencie odnotowały wszystkie firmy znajdujące się w naszym zestawieniu. Zawód doradcy powrócił do swojej pierwotnej roli, w której nie tylko wskazywał najkorzystniejszy kredyt, lecz przedstawiał instytucje bankowe, które są skłonne udzielić finansowania dla danego przypadku - mówi Andrzej Oślizło, Prezes Zarządu Związku Firm Doradztwa Finansowego, Prezes Expander Advisors.

Miesiące wiosenne przyniosły cykliczny wzrost liczby rozpoczynanych inwestycji oraz wydanych pozwoleń na budowę. W drugim kwartale bieżącego roku wydano 42 540 pozwoleń na budowę, czyli o 25% więcej niż w poprzednim kwartale. Okres od kwietnia do czerwca sprzyja również rozpoczynaniu nowych budów, dlatego też drugi kwartał przyniósł tradycyjnie wzrost liczby budów rozpoczętych w porównaniu do pierwszego kwartału. Liczba nowych inwestycji wyniosła 40 021, co oznacza kwartalny wzrost o 24%. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania spadła drugi kwartał z rzędu, w badanym kwartale zmniejszyła się o 14% i wyniosła 30 726.

Drugi kwartał 2014 roku przyniósł spadek średniej ceny transakcyjnej w trzech miastach. W stolicy średnia cena była niższa o 40 zł/m2 w porównaniu do poprzedniego kwartału. Do większego spadku doszło w Łodzi i Wrocławiu, gdzie średnia cena spadła odpowiednio o 81 i 118 zł. W pozostałych miastach zarejestrowano nieznaczne wzrosty średniej ceny za 1m2 mieszkania- mieściły się one w przedziale od 20 do 100 zł.

Najnowszy Raport AMRON SARFiN można pobrać tutaj.

Udostępnij artykuł: