Raport AMRON-SARFiN: Na rynku mieszkaniowym niewielka poprawa

Finanse i gospodarka

Mimo kolejnego wzrostu zarówno liczby jak i wartości nowych kredytów hipotecznych o około 4% w III kwartale, rok 2013 prawdopodobnie będzie najgorszy dla rynku mieszkaniowego od początku kryzysu. Ostatni kwartał może poprawić te wyniki, bo będzie to ostatni okres przed wejściem kolejnej rekomendacji KNF, z drugiej strony wielu klientów może odłożyć decyzję o zakupie mieszkań do stycznia, kiedy startuje rządowy program "Mieszkanie dla Młodych" - takie wnioski płyną z najnowszej 17. edycji Raportu AMRON-SARFiN.

Mimo kolejnego wzrostu zarówno liczby jak i wartości nowych kredytów hipotecznych o około 4% w III kwartale, rok 2013 prawdopodobnie będzie najgorszy dla rynku mieszkaniowego od początku kryzysu. Ostatni kwartał może poprawić te wyniki, bo będzie to ostatni okres przed wejściem kolejnej rekomendacji KNF, z drugiej strony wielu klientów może odłożyć decyzję o zakupie mieszkań do stycznia, kiedy startuje rządowy program "Mieszkanie dla Młodych" - takie wnioski płyną z najnowszej 17. edycji Raportu AMRON-SARFiN.

Początek 2013 roku nie był dla rynku mieszkaniowego powodem do optymizmu. Kolejne kwartały były coraz lepsze, ale te wzrosty prawdopodobnie okażą się zbyt małe, aby całoroczny wynik można uznać za pozytywny. W III kwartale wzrosła zarówno liczba jak i wartość nowych kredytów hipotecznych. Mimo to bieżące prognozy wskazują, że rok 2013 będzie gorszy niż nawet 2009, czyli do tej pory najsłabszy od początku kryzysu.

"Niewielka poprawa na rynku finansowania nieruchomości drugi kwartał z rzędu może oznaczać, że najgorsze jest już za nami. Tak, jak w poprzednim kwartale, zwiększeniu popytu najprawdopodobniej sprzyjał niski poziom stóp procentowych, co pozwalało bankom na zaoferowanie tańszych kredytów hipotecznych. Część klientów odkłada jednak decyzję o zakupie mieszkania do stycznia 2014, kiedy rusza rządowy program "Mieszkanie dla Młodych". - mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Trzeci kwartał 2013 roku zaowocował liczbą 45,8 tysięcy nowych kredytów o łącznej wartości 9,5 miliarda złotych, czyli odpowiednio o 3,84% kredytów hipotecznych więcej niż I kwartale na aż o 4,05% wyższej wartości.

Klienci starają się wykorzystać ostatnie miesiące przed wprowadzeniem kolejnej modyfikacji Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego. Zakłada ona, że od 1 stycznia 2014 roku nie będzie możliwe finansowanie 100% wartości mieszkania za pomocą kredytu, innymi słowy będzie wymagany wkład własny. Wyniki III kwartału pokazują wzrost wskaźnika LtV aż o 6 pkt. proc, do średniej wartości 80%.

"Przełom 2013 i 2014 roku będzie kolejnym okresem istotnych zmian na rynku mieszkaniowym. Wchodzi w życie nowa wersja rekomendacji S KNF oraz rusza rządowy program "Mieszkanie dla Młodych". Oba te fakty będą miały istotne znaczenie dla kształtu rynku mieszkaniowego, ale stały i dynamiczny wymaga bardziej kompleksowych rozwiązań, jak stosowany w wielu krajach europejskich system kas oszczędnościowo-budowlanych. "- dodaje Jacek Furga, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich, Prezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

W III kwartale wzrost odnotowano nie tylko w części rynku związanej z finansowaniem nieruchomości, ale również z budową. Liczba inwestycji rozpoczętych od lipca do września wyniosła 38 903, co oznacza wzrost o 4% w porównaniu do poprzedniego kwartału. W badanym kwartale zwiększyła się również liczba gotowych mieszkań, która wyniosła 35 241 w porównaniu do 30 856 mieszkań oddanych do użytkowania w drugim kwartale bieżącego roku.

Ożywienie rynku widać również w zachowaniu klientów, rośnie zainteresowanie nabyciem lokali mieszkalnych, przekładające się na zmianę trendu cen transakcyjnych. W trzecim kwartale 2013 po raz pierwszy od dwóch lat doszło do wzrostu cen we wszystkich badanych miastach oprócz Wrocławia, w którym średnia cena 1 m2 mieszkania spadła nieznacznie (o 36 złotych) w porównaniu do poprzedniego kwartału. Średnie ceny transakcyjne w największych miastach Polski wzrosły od 65 do 95 zł za metr kwadratowy powierzchni lokalu.

Aby pobrać Raport AMRON SARFiN, III kwartał 2013 kliknij tutaj.

Pełny Raport na temat kredytów mieszkaniowych denominowanych w CHF można pobrać tutaj.

Udostępnij artykuł: