Raport AMRON – SARFiN: W IV kwartale wyraźnie spadła liczba i wartość udzielonych kredytów!

Raporty

W ostatnim kwartale minionego roku odnotowane istotne spadki liczby i wartości udzielanych kredytów odpowiednio o odpowiednio 13,02% i 15,54%. Mimo to wynik uzyskany w całym minionym roku 2011 okazał się nieznacznie lepszy od wyniku roku poprzedniego. W strukturze walutowej nowego portfela kredytowego dalszemu wzmocnieniu uległa pozycja kredytów złotowych (do poziomu 78,58% łącznie w roku 2011), a w części walutowej portfela kontynuowany był proces przesuwania się zainteresowania z waluty szwajcarskiej na EURO.

W ostatnim kwartale minionego roku odnotowane istotne spadki liczby i wartości udzielanych kredytów odpowiednio o odpowiednio 13,02% i 15,54%. Mimo to wynik uzyskany w całym minionym roku 2011 okazał się nieznacznie lepszy od wyniku roku poprzedniego. W strukturze walutowej nowego portfela kredytowego dalszemu wzmocnieniu uległa pozycja kredytów złotowych (do poziomu 78,58% łącznie w roku 2011), a w części walutowej portfela kontynuowany był proces przesuwania się zainteresowania z waluty szwajcarskiej na EURO.

W IV kwartale 2011 r. nastąpiła kontynuacja spadkowego trendu cen mieszkań, wynikającego z wzrostu podaży nowych mieszkań oraz osłabienie akcji kredytowej, przekładające się na zmniejszenie efektywnego popytu na mieszkania - takie wnioski płyną z najnowszej 10. edycji Raportu AMRON-SARFiN. Wyniki akcji kredytowej uzyskane w IV kwartale 2011 roku, zarówno jeśli chodzi o liczbę - 58 813 kredytów, jak i wartość - 10,8 miliarda złotych udzielonych kredytów okazały się słabsze o odpowiednio 13,02% i 15,54% od wyników z III kwartału. Niestety dane są również znacznie niższe niż w 2010 roku. Jedynym wskaźnikiem akcji kredytowej, który osiągnął swoje maksimum w historii, okazała się średnia wartość udzielonego kredytu hipotecznego, która w roku 2011 wyniosła 208 482 złotych

Wyniki roku 2011, a zwłaszcza wyraźne załamanie wzrostowego trendu w połowie minionego roku dla liczby jak i wolumenu udzielanych kredytów hipotecznych, nie pozwalają w chwili obecnej na prognozowanie wyniku akcji kredytowej na rok 2012 na poziomie wyższym niż ten osiągnięty w roku 2011. Tym bardziej, że od początku stycznia br. obowiązuje w pełnym zakresie nowa wersja Rekomendacji S, zdecydowanie zaostrzająca kryteria udzielania kredytów hipotecznych. Stagnacja na rynku kredytów hipotecznych sprzyjać będzie - zwłaszcza przy praktycznym wygaszaniu programu "Rodzina na Swoim" - dalszej, choć nadal pełzającej korekcie cen na wszystkich największych rynkach mieszkaniowych w Polsce.

furga.jacek.02.150x

"Wyniki akcji kredytowej zarówno w III jak i IV kwartale potwierdzają, że mamy do czynienia z trendem spadkowym. Obawiam się, że będzie on kontynuowany w 2012 roku. Powinno to zostać potraktowane jako czytelny sygnał dla rządu i parlamentu, iż nadszedł już czas na odważne decyzje w polityce mieszkaniowej."

Jacek Furga,Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich, Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

 

W IV kwartale 2011 r. nadal spadały ceny mieszkań. Do obniżki cen przyczynił się z jednej strony wzrost podaży nowych mieszkań obserwowany od połowy roku 2010, a z drugiej - osłabienie akcji kredytowej, przekładające się na zmniejszenie efektywnego popytu na mieszkania.

Coraz bardziej atrakcyjny poziom cen mieszkań oraz brak interesującej oferty długoterminowych depozytów w ofercie banków, którym towarzyszy uszczelnienie systemu podatkowego m.in. poprzez likwidację lokat jednodniowych, może mieć pozytywny wpływ na wzrost zainteresowania inwestowaniem na rynku mieszkaniowym. Przy takich założeniach można zaryzykować prognozę wolumenu kredytów udzielonych w roku 2012 na poziomie 44 mld złotych.

W strukturze walutowej nowego portfela kredytowego dalszemu wzmocnieniu uległa pozycja kredytów złotowych (do poziomu 78,58% łącznie w roku 2011), a w części walutowej portfela kontynuowany był proces przesuwania się zainteresowania z waluty szwajcarskiej na EURO.

pietraszkiewicz.krzysztof.01.133x

"Spadkowy trend akcji kredytowej jest niewątpliwie wynikiem zaostrzenia regulacji przez Komisję Nadzoru Finansowego jak i działań rządu, który zadecydował o ograniczeniu programu "Rodzina na Swoim". Wydaje się, że jest już najwyższa pora na to, aby szeroko rozumiana polityka mieszkaniowa stała się jednym z priorytetów rządzących. Konsekwencje zaniechań mogą być bardzo bolesne, zarówno dla nas nabywców jak i dla budżetu państwa. Niezbędne jest uruchomienie powszechnego systemu długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe."

Krzysztof Pietraszkiewicz,Prezes Związku Banków Polskich.

Nieco inne tendencje niż w przypadku kredytów można zaobserwować na rynku mieszkaniowym, gdzie w okresie od stycznia do grudnia 2011 r. rozpoczęto budowę łącznie 162 200 mieszkań, czyli o 2,6% więcej niż w roku 2010. Jednocześnie do użytkowania oddano łącznie 131 721 mieszkań, czyli o ponad 3% mniej niż w roku ubiegłym. Wzrosła natomiast liczba wydanych pozwoleń na budowę mieszkań - łącznie w 2011 roku wydano ich 184 101 (o 5,24% więcej niż w roku poprzednim).

120229.amron.550x

Cały raport jest dostępny tutaj.

Źródło: AMRON

Udostępnij artykuł: