Raport AMRON – SARFiN: znikają kredyty w CHF, ceny nieruchomości rosną

Raporty

W I kwartale 2010r. banki udzieliły 48,3 tys. nowych kredytów na zakup mieszkania na kwotę blisko 10 mld złotych. Średnia wartość kredytu w tym czasie to 202 tys. zł. Łączna ogólna kwota zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych to 217,5 mld. Wciąż wzrasta liczba nowoudzielanych kredytów w Euro, które stanowiły w I kwartale br. 18,3%, znikają kredyty we frankach szwajcarskich. Ceny transakcyjne mieszkań w największych miastach nieznacznie wzrosły - to główne dane z trzeciej edycji raportu AMRON-SARFiN przygotowywanego regularnie przez Związek Banków Polskich.

Popularne niegdyś kredyty we frankach szwajcarskich w I kwartale stanowiły zaledwie 4,3% nowych umów kredytowych. Największy udział stanowią kredyty w złotych – w I kwartale było to aż 77,2%. I kw. 2010r. to pierwszy tak dobry okres w bankowości hipotecznej od przełomu III kw. 2008. Większość banków obniżyła marże kredytowe. Podwyższono maksymalny dopuszczalny poziom wskaźnika LTV w przypadku kredytu na zakup mieszkania. Oferty banków sygnalizują także zwiększenie zainteresowania osobami starszymi.

100512.raport.amron.01.250xBiorąc pod uwagę utrzymywanie się tak wysokiej dynamiki udzielanych kredytów mieszkaniowych w I kw. 2010 można oczekiwać dalszego zwiększania dostępności kredytów. Osiągnięcie poziomu z okresu 2007 kiedy udzielono ok. 55 mld zł wydaje się być realne. Obecna prognoza zakłada wartość nowo udzielonych kredytów na poziomie między 45 a 50 mld zł. Po I kw 2010 prognoza na ten rok zrealizowana została już w ok. 20%. W dalszym ciągu będzie rósł udział kredytów w Euro. ZBP szacuje, że do końca tego roku jego udział może przekroczyć 40% udzielanych miesięcznie kredytów.

Rosnąca konkurencyjność banków nie spowoduje raczej dalszej obniżki marż kredytowych, które już teraz są na bardzo niskim poziomie. Wraz z łagodzeniem polityki kredytowej przez banki popyt na mieszkania w I kw. 2010 zwiększył się istotnie. Rozpoczynanie przez deweloperów nowych inwestycji, w ocenie banków sprzyjać będzie stabilizacji cen mieszkań. Dlatego oprócz rozwinięcia akcji kredytowej banków w obszarze klienta indywidualnego banki zwiększają stopniowo swoje zaangażowanie w finansowanie samych firm deweloperskich.

Dla przyszłości rynku mieszkaniowego w Polsce duże znaczenie będą miały regulacje umożliwiające emisję listów zastawnych przez banki uniwersalne. Istotna może być również ustawa o tzw. odwróconej hipotece, regulująca możliwość finansowania potrzeb osób w podeszłym wieku pod zastaw ich nieruchomości. Projekt wkrótce ma trafić do Sejmu. Warto ciągle zabiegać o stworzenie długofalowego systemu oszczędzania na cele mieszkaniowe.

Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Efektem rozwoju akcji kredytowania hipotecznego dla potencjalnych nabywców mieszkań oraz aktywności deweloperów jest osiągnięcie równowagi podaży i popytu na rynku i stabilizacja cen transakcyjnych, przy nieznacznie rysującym się trendzie wzrostowym. W I kwartale 2010r. w większości dużych miast odnotowano niewielkie wzrosty średnich cen transakcyjnych

Jacek Furga,
Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP

100512.raport.amron.02.250xW większości miast wynik na koniec I kwartału 2010 jest kontynuacją trendu, zmiany zaś nie są gwałtowne. Można zatem nadal mówić o stabilizacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych, choć warto zauważyć, że w przypadku większości badanych miast występuje tendencja wzrostowa.

Jeżeli nie pojawią się nowe szoki na rynku, w okresie najbliższych kilku kwartałów będzie on zmierzał do nowego punktu równowagi z niższymi, dostosowanymi do droższych kredytów cenami mieszkań, ich inną strukturą oraz niższym, odpowiednim do tych warunków poziomem budownictwa. Procesy te widać już obecnie, pomimo dużej podaży mieszkań na rynku pojawiają się nowe projekty konkurencyjne cenowo i lepiej dostosowane do nowej sytuacji.

prof. Jacek Łaszek z SGH.

Raport AMRON-SARFIN 1/2010 – Pobierz

Udostępnij artykuł: