Raport Audyt i doradztwo w instytucji finansowej: Akcelerator zmian

BANK 2016/07-08

Zewnętrzny doradca nie ma ograniczeń związanych z funkcjonowaniem w wewnętrznych strukturach, a jednocześnie posiada dostęp do wiedzy z różnych rynków oraz know-how dotyczący tematów nowych lub wysoce specjalistycznych, może więc działać jako akcelerator zmian.

Zewnętrzny doradca nie ma ograniczeń związanych z funkcjonowaniem w wewnętrznych strukturach, a jednocześnie posiada dostęp do wiedzy z różnych rynków oraz know-how dotyczący tematów nowych lub wysoce specjalistycznych, może więc działać jako akcelerator zmian.

Konrad Polaczek

Bankowość zmienia się z wielu powodów. Zmieniają się klienci, ich potrzeby, zasób czasu, który mogą poświęcić na „bankowanie”. Rozwijają się nowatorskie technologie. Na rynku finansowym pojawiają się nowe grupy firm chcące klientów i ich pieniądze. Jesteśmy obecnie świadkami narodzin wielu innowacji oraz rozwoju nowych technologii, które wciąż ewoluują. Otwierają one kolejne możliwości transformacji biznesu oraz IT banków, ale jednocześnie – za sprawą Fin-Techów – mogą okazać się niszczące dla tradycyjnych graczy w sektorze bankowym, z liderami włącznie. Nic dziwnego, że w nowym środowisku banki poszukują nowych dróg, możliwości i sposobów rozwoju. Od partnerów oczekują międzynarodowego doświadczenia i innowacyjności, a jednocześnie gwarancji profesjonalizmu – korzystają więc najczęściej z usług dużych firm o ugruntowanej pozycji rynkowej. Z reguły kierują się przy tym doświadczeniami firm konstrasultingowych, a ściślej największych międzynarodowych firm doradczych, które z racji skali prowadzonej działalności mają najszerszą i wielowymiarową znajomość i osąd rynkowych trendów

Globalne doświadczenia

– Zatrudnienie f irmy doradczej często wiąże się z potrzebą wykorzystania doświadczeń ze świata, benchmarków, zapewnienia dyscypliny projektowej, odpowiednio sprawnego niezależnego zarządzania projektem, a także obiektywizmu oceny zarówno samej organizacji, jak i projektowanych rozwiązań. Zewnętrzny doradca nie ma ograniczeń związanych z funkcjonowaniem w wewnętrznych strukturach, jednocześnie posiada dostęp do wiedzy z różnych rynków oraz know-how – zauważa Piotr Siciak, dyrektor w dziale usług doradczych dla sektora usług finansowych w KPMG w Polsce.

Rewolucja cyfrowa trwa

Krzysztof Rudko
dyrektor zarządzający, Accenture

Jednym z jej beneficjentów są banki i ich klienci. W szczególności jest to widoczne w polskim sektorze bankowym, który w wielu obszarach jest wzorem do naśladowania dla innych rynków, zarówno w Europie, jak i na świecie. Klienci szybko przyzwyczajają się do zmian, bardzo szybko uczą się nowych rozwiązań i tym samym w polskich bankach trwa swoisty wyścig zbrojeń. Z drugiej strony, jest to pochodna wyzwań, które stoją przed bankami: konsolidacji rynku, rosnącej konkurencji, nowych regulacji etc. Banki od lat, okresowo, korzystają więc z usług doradczych w celu definicji bądź weryfikacji strategii rozwoju oraz kierunków działania, których realizacja pozwoli docelowo uzyskać przewagę konkurencyjną oraz poprawić osiągane wyniki finansowe. O ile w poprzednich dekadach strategie były na ogół budowane w kontekście oczekiwań właścicieli banków, potrzeb klientów oraz w zachowań graczy z sektora bankowego, tak ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: