Raport BIG (kwiecień 2010): Korekta nastrojów wśród przedsiębiorców

Raporty

Jak wynika z 10. edycji cyklicznego Raportu BIG przygotowywanego przez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A., w odczuciu przedsiębiorców przez ostatnie 3 miesiące wyraźnie zmniejszyło się bezpieczeństwo gospodarcze. Wskaźnik BIG spadł do poziomu 9,28 pkt. i jest o 5,61 pkt. niższy niż podczas pomiaru z początku roku.

Jak wynika z 10. edycji cyklicznego Raportu BIG przygotowywanego przez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A., w odczuciu przedsiębiorców przez ostatnie 3 miesiące wyraźnie zmniejszyło się bezpieczeństwo gospodarcze. Wskaźnik BIG spadł do poziomu 9,28 pkt. i jest o 5,61 pkt. niższy niż podczas pomiaru z początku roku.

W najnowszej edycji Raportu BIG poświęconego bezpieczeństwu działalności gospodarczej, wskaźnik badany cyklicznie przez BIG InfoMonitor, spadł we wszystkich ankietowanych grupach firm.

Za zmniejszenie ogólnej wartości wskaźnika w największej mierze odpowiadają przedsiębiorcy indywidualni, wśród których spadł on aż o 14,19 punktów. W najmniejszym stopniu do zmiany wartości wskaźnika BIG przyczynili się dostawcy usług finansowych, w wypadku których odnotowano spadek jedynie o 0,42 pkt.

hildebrand.mariusz.01.100x
Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor

Po rekordowym wzroście wartości wskaźnika BIG na początku 2010, obecnie odnotowujemy korektę nastrojów wśród przedsiębiorców. W drugim kwartale odnotowaliśmy spadek o 37,67% wartości wskaźnika mówiącego o bezpieczeństwie prowadzenia działalności w Polsce.

Jednocześnie obserwujemy spadek o 7 pp. odsetka należności płaconych w terminie. Jest to najwyższa negatywna zmiana odnotowana od sierpnia 2008 roku.

Obserwując tak pesymistyczne dane, nadzieję może wzbudzać prognoza przedstawicieli polskich firm na przyszły kwartał. Blisko dwie piąte (37%) firm w Polsce przewiduje poprawę sytuacji w przeciągu najbliższych trzech miesięcy. Jedynie 5% badanych jest przeciwnego zdania, a 58% nie przewiduje znaczących zmian w najbliższych miesiącach.

Należy jednak pamiętać o wzrastającym problemie zatorów płatniczych. W opinii badanych za największe zaległości płatnicze odpowiadają konsumenci (40%) oraz małe (22%) i średnie przedsiębiorstwa (19%). Jednocześnie dwie na pięć firm w Polsce wskazuje konsumentów jako klientów, od których najtrudniej odzyskać zaległe należności. Trend, jaki wyłania się z zebranych w badaniu danych, pokazuje, że im większy podmiot gospodarczy, tym łatwiej od niego wyegzekwować nieterminowe płatności.

W sytuacji, gdy odzyskiwanie zaległych należności staje się tak istotnym problemem dla przedsiębiorców, należy sprawdzić, kto się tym zajmuje. W 36% firm w Polsce tym zagadnieniem zajmują się działy windykacji, zaś w 28% działy księgowości. W zaskakująco wielu firmach (19%) za egzekwowanie zaległych należności odpowiada sam właściciel lub prezes przedsiębiorstwa.

hildebrand.mariusz.01.100x
Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor

Firmy, które skarżą się na zatory płatnicze próbując do tej pory same rozwiązać ten problem powinny zastanowić się nad wsparciem ze strony podmiotów zewnętrznych, takich jak Biura Informacji Gospodarczej.


Więcej szczegółów na temat informacji gospotarczej znajdą Państwo na stronie intenretowej Centrum Informacji Gospodarczej: www.cigi.pl.

Udostępnij artykuł: